4 Nou trigger

Vista general

En aquesta secció, aprendràs a configurar un trigger.

Només els elements recullen dades. Per avaluar automàticament les dades entrants hem de definir un trigger. Un trigger conté una expressió que defineix un nivell de llindar de dades acceptables.

Si les dades entrants superen aquest nivell, s'activarà un trigger per passar a un estat de "problema", per fer-nos saber que ha passat quelcom que potser caldria revisar. Si el nivell torna a ser acceptable, el trigger torna a l'estat "Correcte".

Afegir un trigger

Per configurar un trigger al nostre element, aneu a Recull de dades→ Equips, cerqueu 'Equip nou' i feu clic a Triggers a la mateixa línia i després a Creat trigger. Això ens presenta una forma de definició de trigger.

Per al nostre trigger, la informació essencial a proporcionar és:

Nom

  • Introduïu: Càrrega de CPU massa alta a 'Nou equi'" durant 3 minuts com a valor. Aquest serà el nom del trigger que es veu a les llistes i aqualsevol altre lloc.

Expressió

  • Introduïu: avg(/New host/system.cpu.load,3m)>2

Aquesta és l'expressió trigger. Assegureu-vos que l'expressió s'emplena correctament, fins al darrer símbol. La clau d'element aquí (system.cpu.load) s'empra per fer referència a l'element. Aquesta expressió en particular indica bàsicament que es supera el llindar del problema quan el valor mitjà de càrrega de la CPU durant 3 minuts és superior a 2. Podeu obtindre més informació sobre la sintaxi de les expressions trigger.

Quan hàgiu acabat, feu clic a Afegir. El nou trigger hauria d'aparèixer al llistat de triggers.

Veient l'estat dels triggers

Amb un trigger definit, us interessarà veure el seu estat.

Si la càrrega de la CPU ha superat el llindar que heu establert per al trigger, el problema es veurà a Monitoratge → Problemes.

Si fa pampallugues vol dir que hi ha hagut un canvi recent d'estat en els darrers 30 minuts.