Sidebar

pl:manpages:zabbix_agentd
Podręcznik ZABBIX_AGENTD

ZABBIX_AGENTD

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 10 November 2011
Indeks Wróć do strony nadrzędnej
 

NAZWA

zabbix_agentd - demon agenta Zabbix.  

SKŁADNIA

zabbix_agentd [-hpV] [-c <plik konfiguracji>] [-t <klucz pozycji>]  

OPIS

zabbix_agentd jest demonem monitorującym różne parametry serwera.  

Opcje

-c, --config <plik konfiguracji>
Użyj alternatywnego pliku konfiguracji zamiast domyślnego. Należy podać ścieżkę bezwzględną.
-p, --print
Wyświetla znane pozycje i wychodzi.
-t, --test <klucz pozycji>
Testuje pojedynczą pozycję i wychodzi.
-h, --help
Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.
-V, --version
Wypisuje informacje o wersji i wychodzi.
 

PLIKI

/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
Domyślna lokalizacja pliku konfiguracyjnego agenta Zabbix (jeżeli nie zostało to zmodyfikowane podczas kompilacji).
 

ZOBACZ TEŻ

zabbix_get(8), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(8), zabbix_server(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <[email protected]>


 

Indeks

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
Opcje
PLIKI
ZOBACZ TEŻ
AUTOR

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 14:45:37 GMT, July 23, 2012