This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

3 WWW

Przegląd

W sekcji Monitorowanie → WWW wyświetlane są informacje o scenariuszach sieci www.

Uwaga: Nazwy wyłączonych hostów wyświetlane są w kolorze czerwonym (zarówno na liście rozwijalnej jak i w tabelce). Dane wyłączonych hostów dostępne są od wersji Zabbix 2.2.0.

Nazwa scenariusza jest jednocześnie linkiem do bardziej szczegółowych statystyk: