This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

zabbix_sender

Section: Maintenance Commands (8)
Updated: 10 November 2011
Indeks Wróć do strony nadrzędnej


 

NAZWA

zabbix_sender - narzędzie wysyłania Zabbix.  

SKŁADNIA

zabbix_sender [-hpzvIV] {-kso | [-T] -i <plik wejściowy>} [-c <plik konfiguracji>]  

OPIS

zabbix_sender jest narzędziem linii poleceń służącym do wysyłania danych do zdalnego serwera Zabbix. Na serwerze Zabbix powinna być utworzona pozycja typu Trapper Zabbix z odpowiednim kluczem. Wartości przychodzące akceptowane będą jedynie z hostów określonych w polu Dopuszczalne hosty z tej pozycji.

 

Opcje

-c, --config <plik konfiguracji>
Użyj pliku konfiguracji. Narzędzie wysyłania Zabbix odczyta szczegóły serwera z pliku konfiguracji agenta. Domyślnie narzędzie to nie czyta żadnego pliku konfiguracyjnego. Należy podać ścieżkę bezwzględną. Obsługiwane są tylko parametry Hostname, ServerActive and SourceIP. Użyty zostanie pierwszy wpis z parametru ServerActive.

-z, --zabbix-server <serwer>
Nazwa hosta lub adres IP serwera Zabbix. Jeżeli host jest monitorowany poprzez proxy, należy użyć zamiast tego nazwy hosta lub adresu IP proxy.

-p, --port <port>
Określa numer portu trappera uruchomionego na serwerze. Domyślnie 10051.

-s, --host <host>
Określa nazwę hosta zarejestrowaną w interfejsie graficznym Zabbix. Adres IP hosta lub nazwa DNS nie będzie działać.

-I, --source-address <IP>
Określa adres IP źródła.

-k, --key <klucz>
Określa klucz pozycji, do której należy wysłać dane.

-o, --value <wartość>
Określa wartość.

-i, --input-file <plik wejściowy>
Ładuje wartości z pliku. Wpis - oznacza: ze standardowego wejścia. Każda linia pliku powinna zawierać elementy oddzielone spacjami: <Nazwa hosta> <klucz> <wartość>. Wartość - w <nazwa hosta> oznacza użycie nazwy hosta z pliku konfiguracyjnego lub z argumentu --host. Wszystkie wpisy są wysyłane po kolei w porządku od pierwszego do ostatniego.

-T, --with-timestamps
Każda linia pliku powinna zawierać elementy oddzielone spacjami: <Nazwa hosta> <klucz> <znacznik czasu> <wartość>. Może być używane z opcją --input-file. Znacznik czasu powinien być podany w formacie Unix-owego znacznika czasu. Jeżeli element docelowy posiada wyzwalacze wskazujące na niego, to wszystkie znaczniki czasu muszą być ułożone w porządku narastającym, w przeciwnym razie obliczenia zdarzeń nie będą prawidłowe.

-r, --real-time
Wysyłaj wartości jedną po drugiej, w miarę ich odbierania. Może być użyte przy odczytywaniu ze standardowego wejścia.

-v, --verbose
Tryb szczegółowego wyświetlania, -vv jeszcze więcej szczegółów.

-h, --help
Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.

-V, --version
Wypisuje informacje o wersji i wychodzi.

STATUS WYJŚCIA

Status wyjścia jest równy 0 jeżeli wartości zostały wysłane i wszystkie zostały prawidłowo przetworzone przez serwer. Jeżeli dane zostały wysłane, ale przynajmniej jedne nie zostały przetworzone, wtedy status wyjścia jest równy 2. Jeżeli zawiedzie wysyłanie danych, wtedy status wyjścia jest równy 1.  

PRZYKŁADY

zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -s Monitorowany Host -k mysql.queries -o 342.45

Wysyła 342.45 jako wartość klucza mysql.queries z hosta Monitorowany Host na serwer Zabbix zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym demona agenta.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -i data_values.txt

Wysyła wartości z pliku data_values.txt na serwer o adresie IP 192.168.1.113. Nazwy hosta i klucze są zdefiniowane w pliku.

echo - hw.serial.number 1287872261 SQ4321ASDF | zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -T -i -

Z linii komend wysyła wartość ze znacznikiem czasu na serwer Zabbix zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym demona agenta. Myślnik w danych wejściowych wskazuje, że nazwa hosta również powinna być pobrana z tego samego pliku konfiguracyjnego.

 

ZOBACZ TEŻ

zabbix_agentd(8), zabbix_get(8), zabbix_proxy(8), zabbix_server(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Indeks

NAZWA

SKŁADNIA

OPIS
Opcje

PRZYKŁADY

ZOBACZ TEŻ

AUTOR


This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 14:48:41 GMT, July 23, 2012