This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

1 Typy mediów

Przegląd

W Zabbix media to kanały dostarczania używane do wysyłania powiadomień i alarmów.

Można skonfigurować kilka typów mediów: