Sidebar

pl:manual:config:notifications:media

1 Typy mediów

Przegląd

W Zabbix media to kanały dostarczania używane do wysyłania powiadomień i alarmów.

Można skonfigurować kilka typów mediów: