This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

15. Monitorowanie rozproszone

Przegląd

Zabbix dostarcza skuteczne i niezawodne sposoby monitorowania rozproszonej infrastruktury IT. Dwa podstawowe rozwiązania dla dużych środowisk w Zabbix to:

Serwery proxy mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych lokalnie, by następnie przekazać dane do centralnego serwera Zabbix. Węzły to pełne serwery Zabbix, które mogą być ustawione w hierarchię monitorowania rozproszonego.

Proxy versus węzły

Przy podejmowaniu decyzji co wybrać: proxy czy węzły, należy wziąć pod uwagę kilka zagadnień.

Proxy Węzeł
Lekki Tak Nie
GUI Nie Tak
Działa natychmiast Tak Tak
Łatwe utrzymanie Tak Nie
Automatyczne tworzenie bazy danych1 Tak Nie
Lokalna administracja Nie Tak
Wsparcie dla rozwiązań sprzętowych Tak Nie
Jednokierunkowe połączenia TCP Tak Tak
Centralna konfiguracja Tak Nie
Generuje powiadomienia Nie Tak

[1] Automatyczne tworzenie baz danych działa jedynie z SQLite. Inne bazy wymagają ręcznego ustawienia.