This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

7 Wykresy

Przegląd

W sekcji Monitorowanie → Wykresy można wyświetlić dowolne skonfigurowane wykres użytkownika.

Aby wyświetlić wykres, należy wybrać z list rozwijalnych po prawej stronie grupę hostów, host a następnie wykres.

Uwaga: Na liście rozwijalnej wyłączone hosty są oznaczone kolorem czerwonym. Wykresy dla wyłączonych hostów dostępne od wersji Zabbix 2.2.0.

Wybór okresu czasu

Filtr ponad wykresem zawiera belkę wyboru okresu czasu. W łatwy sposób można wybrać wymagany okres czasu.

Suwak wewnątrz kontrolki można przesuwać do przodu i do tyłu, można go również skracać i wydłużać, zmieniając tym samym wyświetlany okres czasu. Linki po lewej stronie pozwalają wybrać często używane predefiniowane okresy (nad suwakiem) i przesuwać suwak do tyłu i do przodu w czasie (pod suwakiem). Daty po prawej stronie działają jak linki, wyświetlają kalendarz pozwalający ustawiać określony czas początku/końca.

Link stały/dynamiczny w prawym dolnym rogu ma następujące działanie:

  • kontroluje, czy okres czasu jest stały przy zmianie czasu początku/końca z kalendarza.
  • gdy jest stały, kontrolki przesuwania czasu (<< 6m 1m 7d 1d 12h 1h | 1h 12h 1d 7d 1m 6m >>) przesuną suwak, ale nie zmienią jego rozmiaru, podczas gdy przy dynamicznym, zwiększą suwak w odpowiednim kierunku.
  • gdy jest stały, naciśnięcie dużych przycisków < i > przesunie suwak, bez zmiany jego rozmiaru, podczas gdy przy dynamicznym, < i > będą zwiększać suwak w odpowiednim kierunku. Suwak przesuwa się o wartość jego rozmiaru, tak więc, gdy jest to miesiąc, przesunie się o miesiąc; podczas gdy zwiększać się będzie o 1 dzień.

Innym sposobem kontrolowania wyświetlanego czasu jest zaznaczanie obszaru na wykresie przy użyciu lewego klawisza myszy. Wykres przybliży się do zaznaczonego obszaru po zwolnieniu przycisku myszy.

Kontrolki

Na pasku tytułowym dostępne są trzy przyciski:

  • - dodaje wykres do ramki ulubionych wykresów na Tablicy
  • - ustawia wykres do wartości domyślnych i wyświetla dane z ostatniej godziny
  • - używa całego okna przeglądarki do wyświetlenia wykresu