This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Czym jest Zabbix

Przegląd

Twórcą Zabbix był Alexei Vladishev, aktualnie jest rozwijany i utrzymywany przez Zabbix SIA.

Zabbix jest otwartym (open source) rozwiązaniem klasy enterprise (biznesowej) problemów monitorowania.

Zabbix jest oprogramowaniem monitorującym szereg parametrów sieci, jak również działania i integralności serwerów. Zabbix używa elastycznego mechanizmu powiadomień, pozwalającego użytkownikom skonfigurować powiadomienia e-mail dla praktycznie każdego zdarzenia. pozwala to na szybką reakcję na problemy z serwerami. Zabbix oferuje doskonałe opcje raportowania i wizualizacji zebranych danych. To czyni Zabbix idealnym do planowania zdolności.

Zabbix wspiera zarówno przekazywanie (polling) jak i przechwytywanie (trapping) danych. Wszystkie raporty i statystyki Zabbix, jak również parametry konfiguracyjne, są dostępne z poziomu interfejsu użytkownika bazującego na stronie www. Taki interfejs użytkownika zapewnia, że status sieci i stan serwerów jest dostępny z dowolnego miejsca. Prawidłowo skonfigurowany Zabbix może grać ważną rolę w monitorowaniu infrastruktury IT. Jest to fakt zarówno w przypadku małych organizacji z kilkoma serwerami, jak również w przypadku dużych firm w wieloma serwerami.

Zabbix jest bezpłatny. Zabbix jest napisany i udostępniany na licencji GPL General Public License w wersji 2. Oznacza to, że jego kody źródłowe są bezpłatnie dystrybuowane i ogólnie dostępne.

Wsparcie komercyjne jest dostępne i udostępniane przez Zabbix Company.

Dowiedz się więcej na temat Możliwości Zabbix.

Użytkownicy Zabbix

Wiele organizacji różnych wielkości na całym świecie używa Zabbix jako głównej platformy monitorowania.