This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

4 Ostatnie dane

Przegląd

Sekcja Monitorowanie → Ostatnie dane wyświetla ostatnie wartości zebrane przez pozycje.

Kliknij na '+' przed hostem i odpowiednią aplikacją, a wszystkie pozycje hosta dla tej aplikacji pojawią się razem z ostatnimi wartościami.

Można rozwinąć wszystkie hosty i aplikacje, razem z ich pozycjami, klikając na '+' w wierszu nagłówka.

Uwaga: Nazwy wyłączonych hostów wyświetlane są w kolorze czerwonym (zarówno na liście rozwijalnej jak i w tabelce). Dane wyłączonych hostów, włączając w to wykresy i listy wartości pozycji, dostępne są w Ostatnie dane od wersji Zabbix 2.2.0.

Dla każdej pozycji wyświetlane są: nazwa pozycji, ostatni czas sprawdzenia, ostatnia wartość, wielkość zmiany i link do prostego wykresu/historii danej pozycji.

Począwszy od wersji Zabbix 2.2.4, domyślnie wyświetlane są tylko wartości z ostatnich 24 godzin. Limit ten został wprowadzony w celu zmniejszenia czasu ładowania dużych stron z ostatnimi danymi. Wprowadzono również możliwość zmiany tego ograniczenia poprzez zmianę wartości stałej ZBX_HISTORY_PERIOD w include/defines.inc.php.

Użycie filtra

Można użyć filtra, żeby wyświetlić tylko te pozycje, które nas interesują. Link filtra umieszczony jest na środku bezpośrednio nad tabelką. Można filtrować wpisując fragment nazwy pozycji, można również wyświetlić pozycje, które nie posiadają danych.

Ponadto, Wyświetl szczegóły pozwala rozszerzyć informacje o wyświetlanych pozycjach. Wyświetlone zostaną wtedy takie informacje jak okres odświeżania, ustawienia historii i trendów, typ pozycji i błędy pozycji (wspierane/niewspierane). Dostępny jest również link do konfiguracji pozycji.

Domyślnie nie są wyświetlane pozycje bez danych, jak również nie są prezentowane szczegóły.

Linki do historii wartości/prostych wykresów

Ostatnia kolumna w tabelce udostępnia:

  • link Historia (dla wartości tekstowych) - przechodzi do listy z ostatnimi wartościami pozycji (Wartości/500 ostatnich wartości).
  • link Wykres (dla pozycji numerycznych) - przechodzi do prostego wykresu. Jednakże, po wyświetleniu wykresu, w prawym górnym rogu dostępna jest lista rozwijalna udostępniająca możliwość przełączenia się również na Wartości/500 ostatnich wartości.

Wartości wyświetlane w tej liście są "surowe", to znaczy, nieprzetworzone.

Ogólna ilość wyświetlanych wartości jest zdefiniowana przez wartość parametru Ograniczenie wyszukiwania/filtrowania elementów, ustawianą w Administracja → Ogólne → GUI.