This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Stan Zabbixa

Przegląd

W Raporty → Stan Zabbixa wyświetlane jest podsumowanie kluczowych danych systemu.

Raport ten jest również wyświetlany jako ramka na Tablicy.

Wyświetlane dane
Parametr Wartość Szczegóły
Serwer Zabbixa jest uruchomiony Stan serwera Zabbix:
Tak - serwer działa
Nie - serwer nie działa
Uwaga: Aby zapewnić, by interfejs użytkownika wiedział, że serwer działa, należy uruchomić przynajmniej jeden proces trappera (parametr StartTrappers>0 w pliku zabbix_server.conf).
Adres i port serwera Zabbix.
Liczba hostów Wyświetlana jest ogólna liczba skonfigurowanych hostów.
Szablony również są liczone jako jeden z typów hostów.
Liczba hostów monitorowanych/niemonitorowanych/szablonów hostów.
Liczba pozycji Wyświetlana jest ogólna liczba pozycji. Liczone są wyłącznie pozycje związane z włączonymi hostami. Liczba pozycji monitorowanych/wyłączonych/niewspieranych.
Liczba wyzwalaczy Wyświetlana jest ogólna liczba wyzwalaczy. Liczone są tylko wyzwalacze związane z włączonymi hostami oraz zależne od włączonych pozycji. Wyzwalacze włączone/wyłączone. [Wyzwalacze w stanie problem/ok.]
Liczba użytkowników Wyświetlana jest ogólna liczba skonfigurowanych użytkowników. Liczba użytkowników zalogowanych.
Wymagana wydajność serwera, nowe wartości na sekundę Wyświetlana jest aktualna liczba nowych wartości na sekundę jakiej oczekuje serwer Zabbix.