This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Dźwięk w przeglądarce

Przegląd

Żeby włączyć odtwarzanie dźwięku w interfejsie użytkownika Zabbix, należy włączyć Komunikaty interfejsu użytkownika na zakładce Komunikaty profilu użytkownika, ponadto należy zaznaczyć poziomy wyzwalaczy oraz wybrać dla nich dźwięki.

Dźwięki interfejsu użytkownika Zabbix zostały z sukcesem przetestowane na następujących wersjach przeglądarek, większość bez żadnych dodatkowych konfiguracji:

 • Firefox 3.5.16 na Linuxie
 • Opera 11.01 na Linuxie
 • Google Chrome 9.0 na Windows
 • Firefox 3.5.16 na Windows
 • IE7 na Windows
 • Opera v11.01 na Windows
 • Chrome v9.0 na Windows
 • Safari v5.0 na Windows, ale ta przeglądarka wymaga zainstalowania Quick Time Player

Dodatkowe wymagania

Firefox v 3.5.16

Odtwarzanie plików wav w przeglądarce Firefox może być przeprowadzone z użyciem następujących aplikacji:

 • Windows Media Player
 • plugin Quick Time.

Następnie, w Narzędzia → Opcje → Aplikacje, w "Wave sound (audio/wav)" ustawiamy Windows Media Player do odtwarzania tych plików.

Safari 5.0

Wymagany jest Quick Time Player.

Microsoft Internet Explorer

Aby odtworzyć dźwięki w MSIE7 i MSIE8:

 • W Narzędzia → Opcje internetowe → Zaawansowane włączyć Odtwarzaj dźwięki na stronach sieci web
 • W Narzędzia → Zarządzaj dodatkami... włączyć Windows Media Player
 • W Windows Media Player, w Narzędzia→Opcje→Typy plików włączyć Windows audio file (wav)

W Windows Media Player, w zakładce Narzędzia→Opcje, "typy plików" dostępne są wyłącznie wtedy, gdy użytkownik jest członkiem grupy "Power Users" lub "Administratorzy", tzn. zwykły użytkownik nie ma praw do tej zakładki i jej nie zobaczy.

Jeszcze jedno - jeżeli IE nie ma pliku *.wav w lokalnym katalogu cache (%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files) dźwięk za pierwszym razem się nie odtworzy.

Nie działa

Przeglądarki, na których odtwarzanie dźwięku nie działa:

 • Opera 10.11 na Linuxie.