This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Zmiany szablonów

Strona ta opisuje wszystkie zmiany wprowadzone do wbudowanych szablonów Zabbix. Sugerujemy zmianę tych szablonów w istniejących instalacjach - zależnej od zmian, można zaimportować ostatnie wersje lub wprowadzić zmiany ręcznie.

Opisane są tu zmiany począwszy od wersji 2.2.1, wcześniejsze zmiany nie są udokumentowane.

Zobacz w uwagach aktualizacji dla danej wersji Zabbix, podpowiedzi na temat zmiany szablonów w istniejących instalacjach.

Zmiany szablonów w 2.2.1

Poprawiono prototypy pozycji dla Template OS FreeBSD i Template OS OpenBSD.

Zmiany szablonów w 2.2.2

Poprawiono literówkę w opisie reguły wykrywania szablonu Template SNMP Disks.

Zmiany szablonów w 2.2.4

W Template App Zabbix Proxy pozycję Values processed by Zabbix proxy zmieniono na Values processed by Zabbix proxy per second, by była zgodna z szablonem serwera.

W Template App Zabbix Proxy w wykresie Zabbix proxy performance zmieniono stronę osi y dla pozycji queue z lewej na prawą, by było zgodne z szablonem serwera i oddzielono niezwiązane pozycje.

Wszystkie wykresy Memory usage szablonów systemów operacyjnych mają teraz minimum osi Y ustawione na 0 a wartość maksymalna osi Y na ilość pamięci wykrytą w systemie.

Dotyczy szablonów:

 • Template OS AIX
 • Template OS FreeBSD
 • Template OS HP-UX
 • Template OS Linux
 • Template OS Mac OS X
 • Template OS OpenBSD
 • Template OS Solaris
 • Template OS Windows

Zmiany szablonów w 2.2.5

W następujących szablonach poprawiono literówki:

 • Template JMX Tomcat
 • Template OS FreeBSD
 • Template OS HP-UX
 • Template OS Linux
 • Template OS OpenBSD

Zmiany szablonów w 2.2.6

Pozycje wykryte przez reguły wykrywania dysków i sieci maszyn wirtualnych VMware będą miały w nazwach opisy zamiast identyfikatorów instancji w Template Virt VMware Guest/

Zmieniono nazwę pozycji "mpTenured" na "mp Tenured" w Template JMX Generic.

Zmiany szablonów w 2.2.9

W szablonie Template Virt VMware Guest nazwy prototypów pozycji prędkości transmisji dla wykrywania urządzeń dyskowych prawidłowo identyfikują wartości pozycji jako bajty na sekundę a nie jako kilobajty na sekundę. Dotyczy pozycji vmware.vm.vfs.dev.read[{$URL},{HOST.HOST},{#DISKNAME},bps] i vmware.vm.vfs.dev.write[{$URL},{HOST.HOST},{#DISKNAME},bps].

Zmiany szablonów w 2.2.10

Zmieniono typ wartości z "Numerycznie (liczba całkowita bez znaku)" na "Numerycznie (zmiennoprzecinkowo)" dla pozycji system.stat[kthr,b] i system.stat[kthr,r] w szablonie Template OS AIX. Dodatkowo obie pozycje dodano do aplikacji "Performance".

Zmiany szablonów w 2.2.11

W szablonie Template OS Windows przesunięto pozycję vm.memory.size[total] z aplikacji "Filesystems" do "Memory".