Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

10 Usługi IT

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Usługi IT użytkownik może konfigurować i utrzymywać hierarchię usług IT.

Po pierwszym otwarciu tej sekcji, zawiera jedynie wpis root.

Można go użyć jako punktu startowego do budowy hierarchii monitorowanej infrastruktury. Kliknij na nim i dodaj nową usługę, a następnie kolejne usługi pod już istniejącymi.

Dodawanie usług jest opisane szczegółowo w sekcji Usługi IT.