This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

10 Usługi IT

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Usługi IT użytkownik może konfigurować i utrzymywać hierarchię usług IT.

Po pierwszym otwarciu tej sekcji, zawiera jedynie wpis root.

Można go użyć jako punktu startowego do budowy hierarchii monitorowanej infrastruktury. Kliknij na nim i dodaj nową usługę, a następnie kolejne usługi pod już istniejącymi.

Dodawanie usług jest opisane szczegółowo w sekcji Usługi IT.