This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

12 Uwagi do aktualizacji 2.2.4

Poprawiono szablon Template App Zabbix Proxy

Zmieniono nazwę pozycji Values processed by Zabbix proxy na Values processed by Zabbix proxy per second, by była zgodna z szablonem serwera.

Wykres Zabbix proxy performance ma tą samą stronę osi Y dla wszystkich pozycji. Zmieniono stronę osi y dla pozycji queue z lewej na prawą, by było zgodne z szablonem serwera i oddzielono niezwiązane pozycje. Aby to naprawić, zaimportuj ten szablon z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.

Zmiany w wykresach Memory usage

Wszystkie wykresy Memory usage szablonów systemów operacyjnych mają teraz minimum osi Y ustawione na 0 a wartość maksymalna osi Y na ilość pamięci wykrytą w systemie. Żeby zaktualizować istniejące szablony, należy zaimportować odpowiednie szablony OS z działu 2.2.4 strony Official Templates.

Zmiany demonów

Wyłączone hosty, pozycje i wyzwalacze są teraz przechowywane w cache'u konfiguracji. Może być konieczne poprawienie parametru konfiguracji CacheSize , ze względu na zwiększone zużycie pamięci.

Informacje o wejściu lub wyjściu hosta w/z utrzymania nie są już logowane przy DebugLevel=3. Zamiast tego są logowane przy DebugLevel=4.

Obliczenia aktywnych wyzwalaczy

Poprzednio, ramka Stan Zabbix zliczała włączone wyzwalacze z przynajmniej jedną włączoną pozycją na włączonym hoście. Teraz, zlicza włączone wyzwalacze, z wszystkimi włączonymi pozycjami na włączonych hostach.

Wewnętrzna pozycja zabbix[triggers] przeszła tę samą zmianę.