This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

6 Szablony

Przegląd

Szablon to zbiór elementów, które można w wygodny sposób przydzielać do hostów.

Elementami mogą być:

  • pozycje
  • wyzwalacze
  • wykresy
  • aplikacje
  • ekrany (od wersji Zabbix 2.0)
  • niskopoziomowe reguły wykrywania (od wersji Zabbix 2.0)
  • scenariusze sieci www (od wersji Zabbix 2.2)

Ponieważ w większości przypadków hosty są identyczne lub bardzo podobne, większość elementów (pozycje, wyzwalacze, wykresy, itp.) utworzone dla jednego hosta, mogą być użyteczne dla innych hostów. Oczywiście można kopiować te elementy do nowego hosta, z tym, że jest to związane z dodatkową pracą. Zamiast tego, można skopiować elementy do szablonu, a następnie przypisać szablon do tylu hostów, do ilu będzie to potrzebne.

Po połączeniu szablonu do hosta, wszystkie elementy szablonu (pozycje, wyzwalacze, wykresy,...) zostaną dodane do hosta. Szablony są przydzielane do hostów indywidualnie (nie przez grupę hostów).

Szablony są często używane do grupowania elementów dla specyficznych usług lub aplikacji (np. Apache, MySQL, PostgreSQL, Postfix...) i następnie przydzielane do hostów, na których są uruchomione te serwisy.

Inną zaletą stosowania szablonów jest to, że jeżeli coś się zmieni we wszystkich hostach, można zmienić element na poziomie szablonu, a zmiana ta rozpropaguje się na wszystkie połączone hosty.

Tak więc, korzystanie z szablonów jest doskonałym sposobem na zmniejszenie własnego nakładu pracy i uproszczenie konfiguracji Zabbix.

Przejdź do tworzenia i konfiguracji szablonu.