This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

3 Raporty

Przegląd

Menu Raporty udostępnia kilka sekcji, zawierających zarówno raporty predefiniowane, jak i raporty użytkownika. Funkcje skupiają się głównie na wyświetleniu takich danych jak stan Zabbix czy wyzwalaczy oraz na przedstawieniu zebranych danych.