Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

3 Raporty

Przegląd

Menu Raporty udostępnia kilka sekcji, zawierających zarówno raporty predefiniowane, jak i raporty użytkownika. Funkcje skupiają się głównie na wyświetleniu takich danych jak stan Zabbix czy wyzwalaczy oraz na przedstawieniu zebranych danych.