This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Symbole jednostek

Przegląd

Używanie dużych liczb, na przykład '86400' reprezentujące liczbę sekund w dniu, jest zarówno trudne jak i podatne na błędy. Dlatego można użyć niektórych odpowiednich symboli jednostek (lub sufiksów) do uproszczenia wyrażeń wyzwalaczy Zabbix lub kluczy pozycji.

Zamiast '86400' można po prostu wprowadzić '1d'. Sufiksy działają jak mnożniki.

Sufiksy jednostek czasu

Tylko do użycia z czasem:

 • s - sekundy (gdy jest użyte działa tak samo jak sama wartość)
 • m - minuty
 • h - godziny
 • d - dni
 • w - tygodnie

Sufiksy jednostek czasu obsługiwane są w:

 1. wyrażeniach wyzwalacza (stałe i parametry funkcji)
 2. parametry wewnętrznej pozycji zabbix[queue,<od>,<do>]
 3. ostatni parametr sprawdzeń zbiorowych

Symbole prefiksów

Zarówno w serwerze Zabbix jak i w interfejsie użytkownika symbole prefiksów są obsługiwane zarówno przy wyświetlaniu jak i w wyrażeniach wyzwalaczy (stałe i parametry funkcji):

 • K - kilo
 • M - mega
 • G - giga
 • T - tera

Jeżeli w interfejsie użytkownika jest wyświetlana wartość pozycji innej niż w B, Bps, jako bazy używa się 10 (1K = 1000). Poza tym, jako bazy używa się wszędzie 2 (1K = 1024).

Dodatkowo interfejs użytkownika obsługuje również wyświetlanie:

 • P - peta
 • E - exa
 • Z - zetta
 • Y - yotta

Przykłady użycia

Przy użyciu odpowiednich sufiksów można pisać wyrażenia wyzwalaczy, które są prostsze do zrozumienia i utrzymania, na przykład takie wyrażenia:

{host:zabbix[proxy,zabbix_proxy,lastaccess]}>120
    {host:system.uptime[].last()}<86400
    {host:system.cpu.load.avg(600)}<10

można zamienić na:

{host:zabbix[proxy,zabbix_proxy,lastaccess]}>2m
    {host:system.uptime.last()}<1d
    {host:system.cpu.load.avg(10m)}<10