This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Profil użytkownika

Przegląd

W profilu użytkownika można dostosować do swoich wymagań niektóre właściwości interfejsu użytkownika Zabbix, takie jak język, motyw kolorów, liczba wierszy wyświetlanych na listach, itp. Zmiany tutaj wprowadzone wpływają tylko na interfejs danego użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do formularza konfiguracji profilu użytkownika należy kliknąć na Profil w prawym górnym rogu okna Zabbix.

Konfiguracja

Zakładka Użytkownik pozwala na ustawienie kilku preferencji użytkownika.

profile1.png

Parametr Opis
Hasło Kliknięcie na link Zmień hasło wyświetla dwa dodatkowe pola do wprowadzenia nowego hasła.
Język Wybór języka interfejsu.
Aby tłumaczenie działało potrzebne jest rozszerzenie php gettext.
Motyw Wybór motywu kolorów dla profilu.
Automatyczne logowanie Zaznaczenie tego pola powoduje, że użytkownik zostanie zalogowany automatycznie, bez wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.
Automatyczne wylogowanie (przynajmniej 90 sek.) Zaznaczenie tego pola powoduje automatyczne wylogowanie, po ustalonej ilości sekund (minimum 90 sekund).
Odświeżanie (w sekundach) Można tu ustawić częstotliwość odświeżania stron.
Wierszy na stronę Można tu ustawić liczbę wierszy, jaka ma być wyświetlona na stronie listy. Mniej wierszy (i mniej rekordów do wyświetlenia) oznacza krótszy czas ładowania strony.
URL (po zalogowaniu) Można ustawić konkretny URL do wyświetlenia po zalogowaniu. Zamiast domyślnego MonitorowanieTablica może to być, na przykład URL MonitorowanieWyzwalacze.

Jeżeli jakiś język nie jest dostępny w profilu użytkownika, może to oznaczać, że lokalizacja dla tego języka nie jest zainstalowana na serwerze. Zobacz też link na dole strony, żeby się dowiedzieć jak je zainstalować.

Zakładka Media pozwala określić szczegóły mediów użytkownika, między innymi typy, użyte adresy i kiedy użyć ich do dostarczenia powiadomień.

profile2.png

Tylko użytkownicy administracyjni (Admin i Super Admin) mogą zmienić swoje własne szczegóły mediów.

Zakładka Komunikaty pozwala ustawić powiadomienia globalne.

Zobacz też

  1. Jak zainstalować dodatkowe lokalizacje, żeby można było wybrać w profilu użytkownika niedostępne języki