This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Rozszerzanie agentów Zabbix

Podręcznik ten krok po kroku pokazuje, w jaki sposób można rozszerzyć funkcjonalność agenta Zabbix przy użyciu parametru użytkownika.

Krok 1

Napisać skrypt lub komendę pobierającą wymagany parametr.

Na przykład, można napisać następującą komendę pobierającą ogólną liczbę zapytań wykonanych przez serwer MySQL:

mysqladmin -uroot status|cut -f4 -d":"|cut -f1 -d"S"

Po uruchomieniu komenda zwraca ogólną liczbę zapytań SQL.

Krok 2

Dodać tę komendę do pliku konfiguracyjnego agenta.

Dodajemy komendę do zabbix_agentd.conf:

UserParameter=mysql.zapytania,mysqladmin -uroot status|cut -f4 -d":"|cut -f1 -d"S"

mysql.zapytania to unikalny identyfikator. Może to być dowolny ciąg, na przykład, zapytania.

Testujemy parametr z użyciem narzędzia zabbix_get.

Krok 3

Zrestartować agenta Zabbix.

Agent przeładuje plik konfiguracyjny.

Krok 4

Dodać nową pozycję do monitorowania.

Dodajemy do monitorowanego hosta nową pozycję z kluczem mysql.zapytania. Typem pozycji musi być albo Agent Zabbixa albo Agent Zabbixa (aktywny).

Należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu typu zwracanej wartości w serwerze Zabbix. W przeciwnym przypadku Zabbix ich nie zaakceptuje.