This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Archiwalne: Agent Zabbix (UNIX, wersja Inetd)

Parametry obsługiwane w pliku konfiguracji agenta Zabbix (UNIX, wersja Inetd):

Parametr Wymagany Wartość domyślna Opis
Alias nie Ustawia alias dla klucza pozycji. Może być używany jako zamiennik dla długich i skomplikowanych kluczy pozycji.
Może istnieć wiele parametrów Alias. Niedozwolone jest wprowadzanie wielu kluczy z takim samym parametrem Alias.
Różne klucze Alias mogą odwoływać się do tego samego klucza pozycji.
Na przykład, żeby uzyskać ID użytkownika 'zabbix':
Alias=zabbix.userid:vfs.file.regexp[/etc/passwd,^zabbix:.:([0-9]+),,,,\1]
Od tej chwili do pobrania danych można używać skrótu klucza zabbix.userid.
Include nie W pliku konfiguracji można dołączać indywidualne pliki lub wszystkie pliki z katalogu. Zobacz uwagi specjalne na temat ograniczeń.
Server tak - Lista oddzielonych przecinkami adresów IP Serwerów lub Proxy ZABBIX. Połączenia z innych adresów IP będą odrzucane.
Timeout nie 3 Nie spędzaj więcej niż Timeout sekund na pobranie wartości (1-255). Agent nie zabija oczekujących procesów Parametrów Użytkownika!
UnsafeUserParameters nie 0 Pozwala na przekazywanie dowolnych znaków w argumentach parametrów użytkowników
UserParameter nie Parametry użytkownika do monitorowania. Może być kilka parametrów użytkownika.
Format: UserParameter=<klucz>,<polecenie powłoki>
Należy zauważyć, że polecenia powłoki nie mogą zwracać jedynie pustego ciągu lub EOL.
Przykład: UserParameter=system.test,who|wc -l