This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Pokazy slajdów

Przegląd

W sekcji Konfiguracja → Pokazy slajdów użytkownik może konfigurować i utrzymywać pokazy slajdów.

Wyświetlana jest tu szczegółowa lista istniejących pokazów slajdów.

Wyświetlane dane:

Kolumna Opis
Nazwa Nazwa pokazu slajdów. Klikając na nazwę pokazu slajdów otwieramy formularz konfiguracji pokazu slajdów.
Opóźnienie Wyświetlane jest aktualne opóźnienie przy pokazywaniu kolejnego slajdu.
Liczba slajdów Wyświetlana jest liczba slajdów w pokazie slajdów.

Żeby skonfigurować nowy pokaz slajdów należy nacisnąć przycisk Utwórz pokaz slajdów znajdujący się w prawym górnym rogu.

Opcje masowej edycji

Lista rozwijalna umieszczona pod listą pozwala wykonać kilka operacji edycji masowej:

  • Usuń wybrane - usuwa wybrane pokazy slajdów

Użycie tych opcji możliwe jest po zaznaczeniu jednego lub więcej slide shows, wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu "Wykonaj".