This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

12 Testy agregowane

12.1 Przegląd

W testach agregowanych serwer Zabbix zbiera informacje agregowane na podstawie bezpośrednich zapytań do bazy danych.

Testy agregowane nie wymagają by na monitorowanych hostach był uruchomiony jakiś agent.

Składnia klucza pozycji agregowanej jest następująca:

funkcjagrupowa["Grupa hostów","klucz pozycji",funkcjapozycji,okresczasu]

Począwszy od Zabbix 1.8.2 można używać wielu grup hostów podając tablicę z przecinkami.

Obsługiwane funkcje grupowe (funkcjagrupowa) to:

FUNKCJA GRUPOWA OPIS
grpavg Wartość średnia
grpmax Wartość maksymalna
grpmin Wartość minimalna
grpsum Suma wartości

Obsługiwane funkcje pozycji (funkcjapozycji) to:

FUNKCJA POZYCJI OPIS
avg Wartość średnia
count Liczba wartości
last Ostatnia wartość
max Wartość maksymalna
min Wartość minimalna
sum Suma wartości

Ostatni parametr okresczasu określa okres czasu ostatnich zbieranych wartości. Dla ułatwienia, w parametrze tym, można używać obsługiwanych jednostek symboli, na przykład '5m' (minut) zamiast '300' (sekund) lub '1d' (dzień) zamiast '86400' (sekund).

Parametr okresczasu ignorowany jest przez serwer, jeżeli trzecim parametrem (funkcja pozycji) jest last.

Ilość wartości (z prefiksem #) nie jest obsługiwana.

Wszystkie pozycje, do których odwołuje się pozycja agregowana muszą istnieć i zbierać dane. Zatem, jeżeli zmienimy klucz pozycji wskazywanej w pozycji, należy ręcznie zaktualizować klucz pozycji agregowanej. W obliczeniach biorą udział jedynie włączone pozycje na włączonych hostach.

Pozycja agregowana może stać się niewspierana w kilku przypadkach:

  1. nie znaleziono wskazywanych pozycji
  2. brak danych do obliczenia funkcji

12.2 Przykłady użycia

Przykłady kluczy dla testów agregowanych:

Przykład 1

Ogólna przestrzeń dyskowa grupy hostów 'MySQL Servers'.

grpsum["MySQL Servers","vfs.fs.size[/,total]",last,0]
Przykład 2

Średnie obciążenie procesora grupy hostów 'MySQL Servers'.

grpavg["MySQL Servers","system.cpu.load[,avg1]",last,0]
Przykład 3

Średnia z 5 minut liczby zapytań na sekundę dla grupy hostów 'MySQL Servers'.

grpavg["MySQL Servers",mysql.qps,avg,5m]
Przykład 4

Średnie obciążenie procesora na wszystkich hostach w wielu grupach hostów.

grpavg[["Servers A","Servers B","Servers C"],system.cpu.load,last,0]