This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

12 Obsługa błędów baz danych

Gdy Zabbix wykryje, że jego baza danych nie jest dostępna, wyśle komunikat powiadomienia i będzie nadal próbować połączyć się do bazy danych. Dla niektórych baz danych rozpoznawane są specyficzne kody błędów.

MySQL

  • CR_CONN_HOST_ERROR
  • CR_SERVER_GONE_ERROR
  • CR_CONNECTION_ERROR
  • CR_SERVER_LOST
  • CR_UNKNOWN_HOST
  • ER_SERVER_SHUTDOWN
  • ER_ACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE
  • ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_UNKNOWN_ERROR