This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

3 Zależności wyzwalacza

Przegląd

Czasami dostępność jednego hosta zależy od innego. Serwer, który jest za jakimś routerem stanie się niedostępny, jeżeli router przestanie działać. Po skonfigurowaniu wyzwalaczy dla obu, można dostać powiadomienia o nie działaniu obu hostów - podczas gdy zawinił jedynie router.

W takich sytuacjach przydatne są zależności. Przy ustawionych zależnościach powiadomienia o elementach zależnych nie powstaną i wysłane zostanie tylko powiadomienie o głównym problemie.

Ponieważ Zabbix nie udostępnia bezpośrednio zależności pomiędzy hostami, można je zdefiniować w inny, bardziej elastyczny sposób -zależnościami wyzwalacza. Wyzwalacz może mieć jeden lub więcej wyzwalaczy, od których zależy.

W naszym przykładzie otworzymy formularz konfiguracji wyzwalacza serwera i ustawimy zależność od odpowiedniego wyzwalacza routera. Z taką zależnością wyzwalacz serwera nie zmieni stanu tak długo, jak długo wyzwalacz, od którego zależy jest w stanie 'Problem' - zatem nie będą wykonane zależne akcje i nie zostaną wysłane powiadomienia.

Jeżeli zarówno serwer jak i router nie działa i istnieje zależność, Zabbix nie wykona akcji dla zależnego wyzwalacza.

Należy zauważyć, że zdarzenia/akcje dla wyzwalaczy zależnych nie będą tłumione, gdy wyzwalacz, od których zależą jest wyłączony, ma wyłączone pozycje lub wyłączony host pozycji.

Również:

  • Zależność wyzwalacza można dodać z jednego wyzwalacza hosta do dowolnego innego wyzwalacza hosta, tak długo jak nie tworzą zależności cyklicznych.
  • Zależność wyzwalacza można dodać z szablonu do szablonu. Jeżeli wyzwalacz z szablonu A zależy od wyzwalacza z szablonu B, szablon A można podłączać do hosta (lob innego szablonu) razem z szablonem B, ale szablon B można podłączać do hosta (lub innego szablonu) indywidualnie.
  • Zależność wyzwalacza można dodać z wyzwalacza szablonu do wyzwalacza hosta. W tym przypadku, podłączenie takiego szablonu do hosta utworzy wyzwalacz hosta, który zależy od tego samego szablonu wyzwalacza, od którego zależy wyzwalacz. Pozwala to na przykład, mieć szablon, w którym niektóre wyzwalacze zależą od wyzwalaczy routera (hosta). Wszystkie hosty podłączone do tego szablonu będą zależeć od tego specyficznego routera.
  • Nie można dodawać zależności wyzwalaczy z wyzwalacza hosta do wyzwalacza szablonu.

Konfiguracja

Żeby zdefiniować zależność, należy otworzyć formularz konfiguracji wyzwalacza. Kliknąć na Dodaj i wybrać jeden lub więcej wyzwalaczy, od których zależy wyzwalacz.

Kliknąć Zapisz. Od teraz wyzwalacz na liście będzie miał pokazane swoje zależności.

Przykład kilku zależności

Na przykład, Host jest za routerem Router2 a Router2 jest za Router1.

Zabbix - Router1 - Router2 - Host

Jeżeli nie działa Router1, wtedy oczywiście Host i Router2 są również niedostępne, ale nie chcemy otrzymywać trzech powiadomień o tym, że nie działa Host, Router1 i Router2.

Wobec tego definiujemy dwie zależności:

Wyzwalacz 'Host nie działa' zależy od wyzwalacza 'Router2 nie działa'
       Wyzwalacz 'Router2 nie działa' zależy od wyzwalacza 'Router1 nie działa'

Przed zmianą stanu wyzwalacza 'Host nie działa', Zabbix sprawdzi odpowiednie zależności wyzwalaczy. Jeżeli znajdzie je, i jeden z wyzwalaczy będzie w stanie 'Problem', to stan wyzwalacza nie zmieni się a zatem nie zostaną wykonane akcje i nie będą wysłane powiadomienia.

Zabbix wykonuje te sprawdzenia rekursywnie. Jeżeli Router1 lub Router2 są niedostępne, wyzwalacz Hosta nie zostanie zaktualizowany.