This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

11 Uwagi do aktualizacji 2.2.3

Usługi IT odłączane podczas usuwania wyzwalaczy

Poprzednio, podczas usuwania wyzwalaczy, usługi IT powiązane z wyzwalaczem też były usuwane. Teraz usługa IT jest po prostu odłączana od usuwanego wyzwalacza a jej wyliczanie SLA jest wyłączane.

Obsługa plików logów

Zmieniono początkowy poziom logowania agenta Zabbix tak, by uzyskać informacje o uruchamianym procesie agenta przy DebugLevel ustawionym na 0.

Zmiany demonów

Zwiększono maksymalny rozmiar przesyłanych danych na połączenie z 64MB na 128MB.