Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

18 Uwagi do aktualizacji 2.2.10

Zmiany szablonów

Zmieniono typ wartości z "Numerycznie (liczba całkowita bez znaku)" na "Numerycznie (zmiennoprzecinkowo)" dla pozycji system.stat[kthr,b] i system.stat[kthr,r] w szablonie Template OS AIX. Dodatkowo obie pozycje dodano do aplikacji "Performance".

Aby to naprawić, zaimportuj ten szablon z https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates.