Sidebar

pl:manual:config:notifications:action:operation:macros

4 Używanie makr w wiadomościach

Przegląd

Zarówno w temacie jak i w tekście wiadomości można używać makr żeby zwiększyć skuteczność raportowania problemów.

Dostępna jest pełna lista makr obsługiwanych przez Zabbix.

Przykłady

Poniższe przykłady ilustrują, jak można wykorzystać makra w wiadomościach.

Przykład 1

Temat wiadomości:

{TRIGGER.NAME}: {TRIGGER.STATUS}

Kiedy otrzymamy wiadomość, temat wiadomości zostanie zamieniony na przykład na:

Obciążenie procesora jest zbyt duże na serwerze zabbix.zabbix.com: PROBLEM
Przykład 2

Wiadomość:

Obciążenie procesora: {zabbix.zabbix.com:system.cpu.load[,avg1].last()}

Kiedy otrzymamy wiadomość, treść zostanie zamieniona na przykład na:

Obciążenie procesora: 1.45
Przykład 3

Wiadomość:

Ostatnia wartość: {{HOST.HOST}:{ITEM.KEY}.last()}
MAX z 15 minut: {{HOST.HOST}:{ITEM.KEY}.max(900)}
MIN z 15 minut: {{HOST.HOST}:{ITEM.KEY}.min(900)}

Kiedy otrzymamy wiadomość, treść zostanie zamieniona na przykład na:

Ostatnia wartość: 1.45
MAX z 15 minut: 2.33
MIN z 15 minut: 1.01
Przykład 4

Informowanie o wartościach z kilku hostów w wyrażeniu wyzwalacza.

Wiadomość:

Wyzwalacz: {TRIGGER.NAME}
Wyrażenie wyzwalacza: {TRIGGER.EXPRESSION}
 
1. Wartość pozycji na {HOST.NAME1}: {ITEM.VALUE1} ({ITEM.NAME1})
2. Wartość pozycji na {HOST.NAME2}: {ITEM.VALUE2} ({ITEM.NAME2})

Kiedy otrzymamy wiadomość, treść zostanie zamieniona na przykład na:

Wyzwalacz: Processor load is too high on a local host
Wyrażenie wyzwalacza: {Myhost:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>5 | {Myotherhost:system.cpu.load[percpu,avg1].last()}>5

1. Wartość pozycji na Myhost: 0.83 (Processor load (1 min average per core))
2. Wartość pozycji na Myotherhost: 5.125 (Processor load (1 min average per core))
Przykład 5

Otrzymywanie szczegółów zarówno zdarzenia problemu jak i zdarzenia odzyskania w wiadomości odzyskania:

Wiadomość:

Problem:

ID zdarzenia: {EVENT.ID}
Wartość zdarzenia: {EVENT.VALUE} 
Stan zdarzenia: {EVENT.STATUS} 
Czas zdarzenia: {EVENT.TIME}
Data zdarzenia: {EVENT.DATE}
Wiek zdarzenia: {EVENT.AGE}
Powiadomienia zdarzenia: {EVENT.ACK.STATUS} 
Historia powiadomień zdarzenia: {EVENT.ACK.HISTORY}

Odzyskanie: 

ID zdarzenia: {EVENT.RECOVERY.ID}
Wartość zdarzenia: {EVENT.RECOVERY.VALUE} 
Stan zdarzenia: {EVENT.RECOVERY.STATUS} 
Czas zdarzenia: {EVENT.RECOVERY.TIME}
Data zdarzenia: {EVENT.RECOVERY.DATE}

Kiedy otrzymamy wiadomość, makra zostaną zamienione na przykład na:

Problem:

ID zdarzenia: 21874
Wartość zdarzenia: 1 
Stan zdarzenia: PROBLEM 
Czas zdarzenia: 13:04:30
Data zdarzenia: 2014-01-02
Wiek zdarzenia: 5m
Powiadomienia zdarzenia: Yes 
Historia powiadomień zdarzenia: 2014-01-02 13:05:51 "Jan Kowalski (Admin)"
-potwierdzone-

Odzyskanie: 

ID zdarzenia: 21896
Wartość zdarzenia: 0 
Stan zdarzenia: OK 
Czas zdarzenia: 13:10:07
Data zdarzenia: 2014-01-02
Oddzielne makra dla zdarzenia oryginalnego problemu i zdarzenia odzyskania dostępne są od wersji Zabbix 2.2.0.