This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Nowy host

Przegląd

W tym rozdziale pokazane jest jak należy ustawić nowy host.

W Zabbix host jest jednostką sieciową (fizyczną, wirtualną), którą chcemy monitorować. Definicja tego, czym jest "host" w Zabbix jest całkiem elastyczna.. Może to być fizyczny serwer, przełącznik sieciowy, maszyna wirtualna czy jakaś aplikacja.

Dodawanie hosta

Informacje na temat skonfigurowanych hostów są dostępne w Zabbix w Konfiguracja → Hosty. Istnieje już predefiniowany host o nazwie 'Zabbix server', ale chcemy się nauczyć jak dodać nowy.

Żeby dodać nowy host, należy kliknąć na Utwórz host. Otworzy to formularz konfiguracji hosta.

W najprostszym przypadku należy wprowadzić:

Nazwa hosta

  • Wprowadź nazwę hosta. Można użyć liter, cyfr, spacji i znaku podkreślenia.

Grupy

  • Wybierz jedną lub więcej grup w prawym polu i kliknij na <<, by przenieść je do pola 'W grupach'.

Wszystkie uprawnienia są przydzielane do grup hostów, a nie indywidualnych hostów. Dlatego host musi należeć do przynajmniej jednej grupy.

Adres IP

  • Wprowadź adres IP hosta. Zauważ, że jeżeli jest to adres IP serwera Zabbix, musi być określona w pliku konfiguracyjnym agenta Zabbix dyrektywa 'Server'.

Inne opcje można pozostawić z domyślnymi wartościami.

Po zakończeniu, kliknij Zapisz. Twój nowy host powinien pojawić się na liście hostów.

Jeżeli ikona Z w kolumnie Dostępność jest czerwona, oznacza to błąd komunikacji - przesuń kursor myszy nad ikonę, by zobaczyć komunikat błędu. Jeżeli ta ikona jest szara, to jak dotąd nie zmienił się stan. Sprawdź, czy serwer Zabbix działa, i spróbuj również odświeżyć stronę.