This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

1 Tablica

Przegląd

Sekcja Monitorowanie → Tablica podobna jest do deski rozdzielczej samochodu, wyświetla podsumowanie wszystkich istotnych informacji.

Ulubione

Po lewej stronie znajduje się kilka ramek z ulubionymi elementami. W nich można utworzyć linki do najbardziej potrzebnych wykresów, wykresów użytkownika, ekranów, pokazów slajdów i map.

Wystarczy kliknąć na ikonę menu w ramce, wybrać Dodaj, na przykład, ekran i wybrać ekran z już skonfigurowanych ekranów. Wybrane ekrany pojawią się jako skróty w ramce ulubionych ekranów.

Ramki stanu

W środku znajduje się kilka ramek stanu - Stan Zabbixa, Stan systemu, Stan hosta, Ostatnie 20 problemów, Monitoring WWW, Stan wykrywania, każda wyświetla podsumowanie odpowiednich danych.

Jak można zauważyć na obrazku, ramki można rozmieścić w trzech kolumnach. Dodatkowo, wszystkie ramki można przemieszczać. Wystarczy złapać za tytuł ramki i przemieścić w inne miejsce.

Filtr tablicy

Kliknięcie na w pasku tytułowym OSOBISTA TABLICA daje dostęp do filtra tablicy.

Włączając filtr można ograniczyć wyświetlane na tablicy hosty i wyzwalacze oraz zdefiniować jakiego rodzaju problemy mają być wyświetlane.

Parametr Opis
Filtr tablicy Kliknij na link, by włączyć/wyłączyć filtr.
Grupy hostów Wyświetlanie grup hostów. Do wyboru:
Wszystkie - wszystkie grupy hostów
Wybrane - wybrane grupy hostów.
Wyświetl wybrane grupy Pole to jest dostępne, jeżeli w polu grupy hostów wybrano Wybrano.
Wprowadź nazwy grup do wyświetlenia. Pole to jest polem z automatycznym uzupełnianiem, więc rozpoczęcie wpisywania nazwy grupy spowoduje pojawienie się listy rozwijalnej ze zgodnymi grupami.
Na tablicy pojawią się dane hostów tylko z tych grup hostów.
Jeżeli nie wprowadzono żadnej grupy, wyświetlane będą wszystkie grupy hostów.
Ukryj wybrane grupy Pole to jest dostępne, jeżeli w polu grupy hostów wybrano Wybrano.
Wprowadź nazwy grup do ukrycia. Pole to jest polem z automatycznym uzupełnianiem, więc rozpoczęcie wpisywania nazwy grupy spowoduje pojawienie się listy rozwijalnej ze zgodnymi grupami.
Na tablicy nie pojawią się dane hostów tylko z tych grup hostów. Na przykład, hosty 001, 002, 003 mogą być w Grupie A a hosty 002, 003 również w Grupie B. Jeżeli wybierzemy pokazywanie Grupy A i ukrywanie Grupy B w tym samym czasie, tylko dane hosta 001 zostaną wyświetlone na Tablicy.
Hosty Zaznacz opcję Wyświetl hosty w utrzymaniu, żeby wyświetlić na Tablicy dane z hostów w utrzymaniu.
Wyzwalacze o poziomie Zaznacz poziomy wyzwalaczy, które mają być wyświetlane na tablicy.
Wyświetlanie problemów Wyświetla licznik problemów jako:
Wszystkie - będzie wyświetlany ogólny licznik problemów
Rozdzielone - licznik niepotwierdzonych problemów będzie wyświetlany razem z ogólną liczbą problemów
Tylko niepotwierdzone - wyświetlane będzie tylko liczba niepotwierdzonych problemów.

Włączenie filtrowania tablicy jest sygnalizowane pomarańczową ikoną filtra: .