This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

16 Uwagi do aktualizacji 2.2.8

Zmiany demonów

Udoskonalono logikę pobierania SNMP, żeby przynajmniej raz odpowiedziała. Powinno to zredukować liczbę błędów sieciowych, i może wpłynąć na obciążenie procesów pobierania i sieci.

Pełna walidacja odpowiedzi SNMP dla zapytań SNMP z pojedynczą zmienną została wyłączona. Pozycje na źle działających urządzeniach będą monitorowane normalnie, za to komunikaty o takich odpowiedziach będą logowane przy DebugLevel=4.

Jeżeli urządzenie IPMI zaraportowało czujnik progowy i dyskretny z taką samą nazwą, preferowany teraz będzie czujnik progowy. Powinno to naprawić dziwne odczyty (jak "1" dla prędkości wentylatora) lub błędy "niewspierany".

Zmiany interfejsu użytkownika

Historia makr - {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE} i makra funkcyjnego {host:key.last()} - uwzględnia stałą ZBX_HISTORY_PERIOD. Ogranicza to ilość danych jakie przetwarza makro, a w rezultacie polepsza wydajność.