This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

13 Co nowego w Zabbix 2.2.8

13.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

 • Historia makr - {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE} i makra funkcyjnego {host:key.last()} - uwzględnia stałą ZBX_HISTORY_PERIOD. Ogranicza to ilość danych jakie przetwarza makro, a w rezultacie polepsza wydajność.

13.1.1 Aktualizacje tłumaczeń

 • Brazylijski portugalski
 • Polski
 • Rosyjski

13.2 Udoskonalenia demona

 • Zoptymalizowano cache historii, by lepiej obsługiwał sytuacje, gdy jest zalewany setkami tysięcy wartości z mniej niż tysiąca pozycji.
 • Udoskonalono logikę pobierania SNMP, żeby przynajmniej raz odpowiedziała. Spowoduje to, że Zabbix będzie bardziej odporny na błędy sieci.
 • Teraz obsługiwane są wartości SNMP typu OID.
 • Udoskonalono walidację komunikatów błędów SNMP z Zabbix 2.2.7, dodając wysłany i odebrany OID:

  SNMP response from host "gateway" contains variable bindings that do not match the request: sent ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9", received ".1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.9.0"Dla zapytań zbiorczych są one logowane przy DebugLevel=3. Dla zapytań z pojedynczymi zmiennymi są logowane przy DebugLevel=4.
 • Jeżeli urządzenie IPMI zaraportowało czujnik progowy i dyskretny z taką samą nazwą, preferowany teraz będzie czujnik progowy. Powinno to naprawić dziwne odczyty (jak "1" dla prędkości wentylatora) lub błędy "niewspierany".
 • Udoskonalono logowanie komunikatów o błędach IBM DB2. Teraz do pliku logu wstawiana jest dodatkowa informacja - nazwa bazy danych przy błędach połączenia i zapytanie SQL przy błędnych zapytaniach.