This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Co nowego w Zabbix 2.2.2

7.1 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

7.1.1 Aktualizacje tłumaczeń

 • Amerykański angielski
 • Czeski
 • Francuski
 • Grecki
 • Węgierski
 • Włoski
 • Japoński
 • Rosyjski
 • Słowacki
 • Ukraiński

7.1.2 Hasło połączenia LDAP nie jest widoczne jako zwykły tekst

 • Hasło połączenia uwierzytelniania LDAP, po zapisaniu w bazie danych, dostępne było dla użytkowników poziomu Super Admin Zabbix w postaci zwykłego tekstu w kodzie strony HTML. Zostało to naprawione, hasło nie jest bezpośrednio widoczne.

7.2 Udoskonalenia demona

Udoskonalono wydajność pamięci cache historii - obecnie wymaga mniej pamięci współdzielonej do przechowywania tej samej ilości wartości.

Udoskonalono logowanie błędów dla komunikacji serwer-proxy. Udoskonalono wiele komunikatów błędów w serwerze i proxy, udostępniają większą ilość informacji na temat przyczyn błędów.

Poprawiono nazwy aplikacji Zabbix dla syslog tak, by były zgodne z RFC 5424 dla APP-NAME. Zobacz Syslog - zmiana nazw aplikacji

Wyzwalacz może być przetwarzany na raz tylko przez jeden proces główny, synchronizacji czasu lub czasowy, co eliminuje takie błędy, jak wiele zdarzeń OK i może prowadzić do zwiększenia wydajności procesów czasowych dla większych systemów, głównie dzięki braku duplikowania przetwarzania wyzwalaczy już przetworzonych przez synchronizatory historii.

Zwiększono wydajność przetwarzania wyzwalaczy podczas niskopoziomowego wykrywania.

Wyzwalacze niskopoziomowego wykrywania nie będą usuwane, jeżeli dane pozycje nie będą już więcej wykrywane (aż do usunięcia pozycji)..

Zsynchronizowano kolejkowanie sprawdzeń pingów ICMP (icmpping, icmppingloss i icmppingsec) dla pozycji z tym samym interfejsem. Przedtem jeżeli host posiadał wiele pozycji korzystających z ping ICMP, było wysoce prawdopodobne, że narzędzie fping wywoływane było dla każdej pozycji osobno. Synchronizacja sprawdzeń pingów ICMP pozwala wywołać tylko raz fping dla wszystkich sprawdzeń (zakładając, że wszystkie te sprawdzenia mają taką same wartości liczby pakietów, okresu, rozmiaru i czasu opóźnienia). Na przykład jeżeli host posiada pozycje icmpping, icmppingloss i icmppingsec, to tylko 3 pakiety zostaną wysłane w jednym wywołaniu fping, podczas gdy wcześniej wysłanych byłoby 9 pakietów w trzech wywołaniach fping.

Poprzednio, gdy makro ITEM.LOG.* było podstawiane w powiadomieniach, informacje konfiguracji pozycji pobierane były z bazy danych. Od wersji Zabbix 2.2.2 informacje te są pobierane z cache-a konfiguracji.

7.3 Udoskonalenia makr

Makro HOST.PORT jest teraz obsługiwane w powiadomieniach wyzwalaczy/wewnętrznych oraz w nazwach i opisach wyzwalaczy. Teraz obsługuje opcjonalny numeryczny sufiks wskazujący na hosty z wyrażenia wyzwalacza ({HOST.PORT1}, {HOST.PORT2} ...), zgodnie z kolejnością wystąpienia.