This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

6 Globalne wyszukiwanie

W interfejsie Zabbix istnieje możliwość wyszukiwania wielu różnych obiektów. Pole wyszukiwania jest umieszczone w prawym górnym rogu. Wyszukiwanie można rozpocząć po naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu przycisku Szukaj.

Jeżeli istnieje host zaczynający się od wprowadzonego ciągu znaków, pojawi się lista rozwijalna, pokazująca wszystkie zgodne hosty:

W rezultatach wyszukiwania, możliwe jest zwinięcie każdej ramki. Włączone hosty będą wyświetlane na niebiesko, wyłączone na czerwono.

6.1 Wyszukiwane obiekty

Można wyszukać następujące obiekty i ich właściwości:

 • Hosty
  • Widoczna nazwa (lub nazwa hosta, jeżeli widoczna nazwa nie została zdefiniowana)
  • Adres IP
  • Nazwa DNS
 • Szablony
  • Nazwa
 • Grupy hostów
  • Nazwa

6.2 Dostępne linki

Dla znalezionych obiektów dostępne są następujące linki:

 • Hosty
  • Monitorowanie
   • Ostatnie dane
   • Wyzwalacze
   • Zdarzenia
   • Wykresy (od wersji Zabbix 2.2)
   • Ekrany hosta
   • Scenariusze sieci www (od wersji Zabbix 2.2)
  • Konfiguracja
   • Właściwości hosta
   • Aplikacje
   • Pozycje
   • Wyzwalacze
   • Wykresy
   • Reguły wykrywania (od wersji Zabbix 2.2)
   • Scenariusze sieci www (od wersji Zabbix 2.2)
 • Grupy hostów
  • Monitorowanie
   • Ostatnie dane
   • Wyzwalacze
   • Zdarzenia
   • Wykresy (od wersji Zabbix 2.2)
   • Scenariusze sieci www (od wersji Zabbix 2.2)
  • Konfiguracja
   • Właściwości grupy hostów
   • Członkowie grupy hostów (hosty i szablony; oddzielne linki od wersji Zabbix 2.0.2)
 • Szablony
  • Konfiguracja
   • Właściwości szablonu
   • Aplikacje
   • Pozycje
   • Wyzwalacze
   • Wykresy
   • Ekrany szablonu
   • Reguły wykrywania (od wersji Zabbix 2.2)
   • Scenariusze sieci www (od wersji Zabbix 2.2)

Poniżej każdej ramki wyświetlane są ilości znalezionych i wyświetlanych obiektów, na przykład, Wyświetlanie 13 z 13 znalezionych. Liczba obiektów wyświetlanych w każdej ramce jest ograniczona do 100 pozycji.

Dla każdego elementu konfiguracji wyświetlane są w nawiasach ilości znalezionych obiektów. Jeżeli nie znaleziono elementów danego typu, wpis jest wyświetlany bez linka.