This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Serwer

Przegląd

Serwer Zabbix jest centralnym procesem programu Zabbix.

Serwer odbiera i przechwytuje dane, przelicza wyzwalacze, wysyła powiadomienia do użytkowników. Jest centralnym komponentem, do którego agenci i proxy zgłaszają dane o dostępności systemów. Serwer sam może zdalnie sprawdzać dostępność usług sieciowych (takich jak serwery www i serwery e-mail) przy użyciu prostych sprawdzeń.

Serwer jest centralnym repozytorium danych, gdzie przechowywane są konfiguracje, dane statystyczne i operacyjne, i w Zabbix jest aktywnym elementem, który powiadamia administratorów, kiedy pojawiają się problemy z dowolnym monitorowanym systemem.

Serwer Zabbix składa się z trzech podstawowych komponentów, którymi są: sam serwer Zabbix, interfejs użytkownika i baza danych.

Wszystkie informacje w Zabbix są przechowywane w bazie danych, z którą łączy się zarówno serwer jak i interfejs użytkownika. Na przykład, po utworzeniu nowej pozycji przy pomocy interfejsu użytkownika (lub API) jest ona dodawana do tabeli items w bazie danych. Następnie, raz na minutę serwer Zabbix odpytuje tabelę items o listę aktywnych pozycji, które z kolei przechowuje w cache. Dlatego od zmiany wprowadzonej w interfejsie użytkownika do pokazania się danych w sekcji ostatnie dane może upłynąć do 2 minut.

Procesy serwera

Serwer Zabbix uruchamiany jest jako proces demona. Serwer można uruchomić przez:

shell> cd sbin
    shell> ./zabbix_server

Serwer Zabbix można uruchomić z następującymi parametrami linii poleceń:

-c --config <plik>       ścieżka absolutna do pliku konfiguracyjnego (domyślnie: /etc/zabbix/zabbix_server.conf)
    -n --new-nodeid <id węzła>   konwertuje bazę danych na nowe id węzła
    -R --runtime-control <opcje>  wykonuje funkcje administracyjne
    -h --help            wyświetla tekst pomocy
    -V --version          wyświetla numer wersji

Opcje kontroli działania nie są dostępne na OpenBSD i NetBSD.

Przykłady użycia parametrów linii komend:

shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
    shell> zabbix_server --help
    shell> zabbix_server -V
Kontrola działania

Opcje kontroli działania:

Opcja Opis
config_cache_reload Przeładowanie cache konfiguracji. Ignorowane, jeżeli cache jest właśnie przeładowywany.

Przykład użycia kontroli działania do przeładowania cache konfiguracji serwera:

shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf -R config_cache_reload
Użytkownik procesu

Serwer Zabbix jest skonstruowany tak, by pracował z użytkownikiem bez praw root-a. Będzie działać na dowolnym użytkowniku innym niż root, bez żadnych ograniczeń.

Jeżeli zostanie uruchomiony przez użytkownika 'root', przełączy się na użytkownika 'zabbix', który musi być obecny w systemie. Można uruchomić serwer jako 'root', jeżeli zostanie zmodyfikowany parametr 'AllowRoot' w odpowiednim pliku konfiguracyjnym serwera.

Jeżeli na jednej maszynie zostanie uruchomiony serwer i agent Zabbix, zaleca się użycie różnych użytkowników do uruchomienia tych dwóch procesów. W przeciwnym razie, jeżeli oba są uruchomione na jednym użytkowniku, agent może uzyskać dostęp do pliku konfiguracji serwera i dowolny użytkownik administracyjny w Zabbix może w prosty sposób uzyskać np. hasło bazy danych.

Plik konfiguracji

Szczegóły konfiguracji zabbix_server można zobaczyć w opcjach pliku konfiguracji.

Skrypt uruchomieniowy

Skrypty są używane do automatycznego uruchomienia/zatrzymania procesu Zabbix podczas startu/zatrzymania systemu. Skrypty są zlokalizowane w katalogu misc/init.d.

Wspierane platformy

Ze względu na wymagania ochrony i specyficzną naturę operacji serwera, UNIX jest jedynym systemem, który dostarcza wymaganej wydajności, odporności na błędy. Zabbix działa na różnych wersjach wiodących platform.

Serwer Zabbix został przetestowany na następujących platformach:

 • Linux
 • Solaris
 • AIX
 • HP-UX
 • Mac OS X
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • NetBSD
 • SCO Open Server
 • Tru64/OSF1

Zabbix może działać również na innych systemach operacyjnych podobnych do Unix.