This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

9 Metody monitorowania

Ogólne

Monitorowanie dostępności serwera

Do monitorowania dostępności serwera można użyć przynajmniej jednej z trzech metod (lub kombinacji wszystkich metod).

 • ping ICMP (klucz "icmpping")
 • pozycji "zabbix[host,agent,available]"
 • funkcji wyzwalacza nodata() do monitorowania dostępności hostów używających wyłącznie aktywnych sprawdzeń
Wysyłanie powiadomień poprzez WinPopUp

W systemach Windows WinPopUp mogą być bardzo pomocne, gdy chcemy otrzymywać szybkie powiadomienia z Zabbix. Jest to niezły dodatek do komunikatów opartych o e-mail. Szczegóły dotyczące włączenia WinPopUp można znaleźć na stronie http://www.zabbix.com/forum/showthread.php?t=2147.

Monitorowanie specyficznych aplikacji

AS/400

Platforma IBM AS/400 może być monitorowana z wykorzystaniem SNMP. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg244504.html?Open.

MySQL

Do monitorowania MySQL można użyć wielu parametrów użytkownika w pliku konfiguracyjnym agenta: /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

### Set of parameters for monitoring MySQL server (v3.23.42 and later)
    ### Change -u and add -p if required
    #UserParameter=mysql.ping,mysqladmin -uroot ping|grep alive|wc -l
    #UserParameter=mysql.uptime,mysqladmin -uroot status|cut -f2 -d":"|cut -f2 -d" "
    #UserParameter=mysql.threads,mysqladmin -uroot status|cut -f3 -d":"|cut -f2 -d" "
    #UserParameter=mysql.questions,mysqladmin -uroot status|cut -f4 -d":"|cut -f2 -d" "
    #UserParameter=mysql.slowqueries,mysqladmin -uroot status|cut -f5 -d":"|cut -f2 -d" "
    #UserParameter=mysql.qps,mysqladmin -uroot status|cut -f9 -d":"|cut -f2 -d" "
    #UserParameter=mysql.version,mysql -V
 • mysql.ping

Sprawdza, czy MySQL działa.

  Wynik: 0 - nie działa 1 - działa
 • mysql.uptime

Liczba sekund od uruchomienia MySQL.

 • mysql.threads

Liczba wątków MySQL.

 • mysql.questions

Liczba przetworzonych zapytań.

 • mysql.slowqueries

Liczba wolnych zapytań.

 • mysql.qps

Zapytania na sekundę.

 • mysql.version

Wersja MySQL. Na przykład: mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.53, for pc-linux-gnu (i686)

Dodatkowe informacje można uzyskać w pliku userparameter_mysql.conf w katalogu conf/zabbix_agentd.

Routery Mikrotik

Należy użyć agenta SNMP dostarczanego przez Mikrotik. Więcej informacji na stronie http://www.mikrotik.com.

WIN32

Należy użyć agenta Zabbix W32 dostarczanego (prekompilowanego) z dystrybucją Zabbix.

Tuxedo

Do monitorowania liczników wydajności serwera/usługi/kolejki oraz dostępności zasobów Tuxedo, w definicjach UserParameter można użyć poleceń linii komend tmadmin i qmadmin.

Informix

Do monitorowania praktycznie każdego aspektu bazy danych Informix można użyć standardowego narzędzia onstat. Dodatkowo, Zabbix może odbierać informacje udostępniane przez agenta SNMP Informix.

HP OpenView

Zabbix można skonfigurować do wysyłania komunikatów do serwera OpenView. Należy wykonać następujące kroki:

Krok 1

Zdefiniować nowe medium.

Medium będzie wykonywało skrypt, który wyśle odpowiednie informacje do OpenView.

Krok 2

Zdefiniować nowego użytkownika.

Użytkownik powinien być podłączony do tego medium.

Krok 3

Skonfigurować akcje.

Należy skonfigurować akcje do wysyłania wszystkich (lub wybranych) zmian stanów wyzwalaczy do użytkownika.

Krok 4

Napisać skrypt medium.

Skrypt powinien mieć następującą logikę. Jeżeli wyzwalacz jest Włączony, należy uruchomić polecenie OpenView opcmsg -id application=<applikacja> msg_grp=<grupa_komunikatów> object=<obiekt> msg_text=<tekst>. Polecenie zwróci unikalne ID komunikatu, które powinno być gdzieś przechowane, najlepiej w nowej tabeli bazy danych Zabbix. Jeżeli wyzwalacz jest Wyłączony, wtedy należy wykonać polecenie opcmack <id komunikatu> z ID komunikatu zachowanym w bazie.

Więcej informacji na temat poleceń opcmsg i opcmack można znaleźć w oficjalnej dokumentacji OpenView. Nie podajemy tutaj skryptu medium.