This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

2 Specjalne OID

Niektóre często używane OID SNMP OID są automatycznie tłumaczone przez Zabbix na reprezentację numeryczną. Na przykład, ifIndex jest tłumaczony na 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1, ifIndex.0 jest tłumaczony na 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0.

Tabela poniżej zawiera listę specjalnych OID.

Specjalne OID Identyfikator Opis
ifIndex 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 Unikalna wartość dla każdego interfejsu.
ifDescr 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 Tekst zawierający informacje o interfejsie. Ciąg ten powinien zawierać informację o producencie, nazwę produktu oraz wersję interfejsu sieciowego.
ifType 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 Typ interfejsu, zgodny z protokołem fizycznym/połączenia bezpośrednio 'poniżej' warstwy sieci w stosie protokołów.
ifMtu 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 Rozmiar największego zestawu danych, który można wysłać/odebrać na interfejsie, określony w oktetach.
ifSpeed 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 Przybliżona bieżąca przepustowość interfejsu w bitach na sekundę.
ifPhysAddress 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 Adres interfejsu w warstwie protokołu bezpośrednio 'poniżej' warstwy sieci w stosie protokołów.
ifAdminStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 Bieżący stan administracyjny interfejsu.
ifOperStatus 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 Bieżący stan operacyjny interfejsu.
ifInOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 Ogólna liczba oktetów odebranych przez interfejs, włącznie ze znakami ramek.
ifInUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 Liczba pakietów podsieci-pojedynczych (unicast) dostarczonych do protokołu wyższego poziomu.
ifInNUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 Liczba pakietów nie-pojedynczych (np., podsieci-rozgłaszania (broadcast) lub podsieci-wielokrotne ()multicast) dostarczonych do protokołu wyższego poziomu.
ifInDiscards 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 Liczba pakietów przychodzących, które zostały wyznaczone do odrzucenia, również poprawnych, ale których nie można było dostarczyć do protokołu wyższego poziomu. Jednym z możliwych powodów odrzucenia takich pakietów może być opróżnienie przestrzeni bufora.
ifInErrors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 Liczba pakietów przychodzących, które zawierają błędy uniemożliwiające przekazanie ich do protokołu wyższego poziomu.
ifInUnknownProtos 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 Liczba pakietów otrzymanych przez interfejs, które zostały odrzucone z powodu nieznanego lub nieobsługiwanego protokołu.
ifOutOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 Ogólna liczba oktetów wysłanych z interfejsu, włącznie ze znakami ramek.
ifOutUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 Ogólna liczba pakietów, których wysłania zażądały protokoły wyższego poziomu, a które nie były adresowane na adresy rozgłoszeniowe lub wielokrotne w tej podsieci, włącznie z tymi, które zostały odrzucone lub nie zostały wysłane.
ifOutNUcastPkts 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 Ogólna liczba pakietów, których wysłania zażądały protokoły wyższego poziomu, a które były adresowane na adresy rozgłoszeniowe lub wielokrotne w tej podsieci, włącznie z tymi, które zostały odrzucone lub nie zostały wysłane.
ifOutDiscards 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 Liczba pakietów wychodzących, które zostały wyznaczone do odrzucenia, również poprawnych, ale których nie można było dostarczyć do protokołu wyższego poziomu. Jednym z możliwych powodów odrzucenia takich pakietów może być opróżnienie przestrzeni bufora.
ifOutErrors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 Liczba pakietów wychodzących, których nie można było wysłać z powodu błędów.
ifOutQLen 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 Długość kolejki wyjściowej pakietów (w pakietach).