Sidebar

pl:manual:config:items:itemtypes:snmp:special_mibs

2 Specjalne OID

Niektóre często używane OID SNMP OID są automatycznie tłumaczone przez Zabbix na reprezentację numeryczną. Na przykład, ifIndex jest tłumaczony na 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1, ifIndex.0 jest tłumaczony na 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0.

Tabela poniżej zawiera listę specjalnych OID.

Specjalne OIDIdentyfikatorOpis
ifIndex1.3.6.1.2.1.2.2.1.1Unikalna wartość dla każdego interfejsu.
ifDescr1.3.6.1.2.1.2.2.1.2Tekst zawierający informacje o interfejsie. Ciąg ten powinien zawierać informację o producencie, nazwę produktu oraz wersję interfejsu sieciowego.
ifType1.3.6.1.2.1.2.2.1.3Typ interfejsu, zgodny z protokołem fizycznym/połączenia bezpośrednio 'poniżej' warstwy sieci w stosie protokołów.
ifMtu1.3.6.1.2.1.2.2.1.4Rozmiar największego zestawu danych, który można wysłać/odebrać na interfejsie, określony w oktetach.
ifSpeed1.3.6.1.2.1.2.2.1.5Przybliżona bieżąca przepustowość interfejsu w bitach na sekundę.
ifPhysAddress1.3.6.1.2.1.2.2.1.6Adres interfejsu w warstwie protokołu bezpośrednio 'poniżej' warstwy sieci w stosie protokołów.
ifAdminStatus1.3.6.1.2.1.2.2.1.7Bieżący stan administracyjny interfejsu.
ifOperStatus1.3.6.1.2.1.2.2.1.8Bieżący stan operacyjny interfejsu.
ifInOctets1.3.6.1.2.1.2.2.1.10Ogólna liczba oktetów odebranych przez interfejs, włącznie ze znakami ramek.
ifInUcastPkts1.3.6.1.2.1.2.2.1.11Liczba pakietów podsieci-pojedynczych (unicast) dostarczonych do protokołu wyższego poziomu.
ifInNUcastPkts1.3.6.1.2.1.2.2.1.12Liczba pakietów nie-pojedynczych (np., podsieci-rozgłaszania (broadcast) lub podsieci-wielokrotne ()multicast) dostarczonych do protokołu wyższego poziomu.
ifInDiscards1.3.6.1.2.1.2.2.1.13Liczba pakietów przychodzących, które zostały wyznaczone do odrzucenia, również poprawnych, ale których nie można było dostarczyć do protokołu wyższego poziomu. Jednym z możliwych powodów odrzucenia takich pakietów może być opróżnienie przestrzeni bufora.
ifInErrors1.3.6.1.2.1.2.2.1.14Liczba pakietów przychodzących, które zawierają błędy uniemożliwiające przekazanie ich do protokołu wyższego poziomu.
ifInUnknownProtos1.3.6.1.2.1.2.2.1.15Liczba pakietów otrzymanych przez interfejs, które zostały odrzucone z powodu nieznanego lub nieobsługiwanego protokołu.
ifOutOctets1.3.6.1.2.1.2.2.1.16Ogólna liczba oktetów wysłanych z interfejsu, włącznie ze znakami ramek.
ifOutUcastPkts1.3.6.1.2.1.2.2.1.17Ogólna liczba pakietów, których wysłania zażądały protokoły wyższego poziomu, a które nie były adresowane na adresy rozgłoszeniowe lub wielokrotne w tej podsieci, włącznie z tymi, które zostały odrzucone lub nie zostały wysłane.
ifOutNUcastPkts1.3.6.1.2.1.2.2.1.18Ogólna liczba pakietów, których wysłania zażądały protokoły wyższego poziomu, a które były adresowane na adresy rozgłoszeniowe lub wielokrotne w tej podsieci, włącznie z tymi, które zostały odrzucone lub nie zostały wysłane.
ifOutDiscards1.3.6.1.2.1.2.2.1.19Liczba pakietów wychodzących, które zostały wyznaczone do odrzucenia, również poprawnych, ale których nie można było dostarczyć do protokołu wyższego poziomu. Jednym z możliwych powodów odrzucenia takich pakietów może być opróżnienie przestrzeni bufora.
ifOutErrors1.3.6.1.2.1.2.2.1.20Liczba pakietów wychodzących, których nie można było wysłać z powodu błędów.
ifOutQLen1.3.6.1.2.1.2.2.1.21Długość kolejki wyjściowej pakietów (w pakietach).