This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

11 Testy zewnętrzne

11.1 Przegląd

Testy zewnętrzne są to uruchamiane przez serwer Zabbix testy w postaci skryptów powłoki lub plików binarnych.

Testy zewnętrzne nie wymagają, by był uruchomiony jakiś agent na monitorowanych hostach.

Składania klucza pozycji jest następująca:

skrypt[<parametr1>,<parametr2>,...]

Gdzie:

ARGUMENT DEFINICJA
skrypt Nazwa skryptu powłoki lub pliku binarnego.
parametr(y) Opcjonalne parametry linii poleceń.

Jeżeli nie chcemy przekazywać żadnego parametru do skryptu można użyć składni:

skrypt[] lub
       skrypt

Serwer Zabbix sprawdzi katalog zdefiniowany jako lokalizacja zewnętrznych skryptów (parametr 'ExternalScripts' w pliku konfiguracyjnym serwera Zabbix) i wykona polecenie. Polecenie zostanie uruchomione jako użytkownik, który uruchomił serwer Zabbix, zatem wszystkie wymagane uprawnienia lub zmienne środowiskowe powinny być ustawione w skrypcie, a jeżeli to konieczne, uprawnienia do polecenia powinny pozwolić temu użytkownikowi na jego uruchomienie. Wykonywać można jedynie polecenia z określonego katalogu.

Standardowe wyjście dla skryptu wykorzystywane jest jako wartość (pełne wyjście z usuniętymi otaczającymi białymi znakami zwracane jest począwszy od wersji Zabbix 2.0). Standardowe wyjście błędów i kod wyjścia są odrzucane.

Nie należy zbyt często używać testów zewnętrznych! Mogą znacznie zmniejszyć wydajność systemu Zabbix.

11.2 Przykład użycia

Wykonanie skryptu check_oracle.sh z pierwszym parametrem "-h". Drugi parametr zostanie zamieniony na adres IP lub nazwę DNS, zależnie od ustawień właściwości hosta.

check_oracle.sh["-h","{HOST.CONN}"]

Zakładając, że host został skonfigurowany przy pomocy adresu IP, Zabbix wykona:

check_oracle.sh "-h" "192.168.1.4"