This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

14 Co nowego w Zabbix 2.2.9

14.1 Udoskonalenia monitorowania VMware

Pobieranie statystyk ze zbieracza danych wydajności VMware zostało oddzielone od pobierania danych VMware:

  • Zbieracz danych VMware wysyła teraz mniej żądań do serwerów VMware, co znacznie zwiększa wydajność pobierania danych konfiguracyjnych i statystyk wydajności.
  • Pobieranie statystyk ze zbieracza danych wydajności VMware jest znacznie szybsze i może być wykonywane częściej niż pobieranie danych konfiguracyjnych VMware. Żeby uniknąć opóźnienia przez pobieranie danych konfiguracyjnych VMware rekomendujemy włączenie większej liczby zbieraczy danych VMware w konfiguracji serwera/proxy Zabbix niż monitorowanych usług.
  • Dodano pozycje vmware.vm.perfcounter i vmware.hv.perfcounter do indywidualnego monitorowania liczników wydajności hipernadzorcy oraz maszyn wirtualnych.

Dodano konfigurowalne opóźnienie do żądań danych VMware. Zobacz opcję VMwareTimeout w dokumentacji konfiguracji serwera i proxy.

Zoptymalizowano żądania danych VMware redukując ilość transferów danych o połowę.

14.2 Udoskonalenia interfejsu użytkownika

14.2.1 Aktualizacje tłumaczeń

  • Japoński
  • Polski
  • Słowacki

14.3 Udoskonalenia demona

  • Podczas monitorowania logu zdarzeń Windows agent Zabbix nie będzie ustawiać stanu pozycji na NOTSUPPORTED w przypadku błędu formatowania w komunikacie. Zamiast tego użyje niesformatowanego komunikatu.
  • Udoskonalono pozycję proc_info na Windows, żeby przekazywała więcej informacji o procesach.

14.4 Inne udoskonalenia

14.4.1 Walidacja globalnych wyrażeń regularnych w niskopoziomowych regułach wykrywania

Dodano sprawdzenie poprawności referencji w globalnych wyrażeniach regularnych dla niskopoziomowych reguł wykrywania. Jeżeli wprowadzona referencja nie jest poprawna, np. z powodu literówki lub braku wskazywanego globalnego wyrażenia regularnego, odpowiednia niskopoziomowa reguła wykrywania zostanie uznana za niewspieraną, następnie zostanie pokazany odpowiedni komunikat błędu.