Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

20 Uwagi do aktualizacji 2.2.12

Wersja Zabbix 2.2.12 nie została jeszcze wydana.

Zmiany pozycji

Poprawiono rozdzielczość w makrach niskopoziomowych reguł wykrywania w formułach pozycji wyliczanych. Teraz parametry funkcji będą otaczane cudzysłowami, jeżeli po rozwiązaniu makr niskopoziomowych reguł wykrywania, będą zawierać znaki ( ,, ) ) lub będą zaczynać się od znaku ( ", <space> ).