This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Get (Pobieranie)

Przegląd

Zabbix get jest narzędziem linii poleceń, które można użyć do komunikacji z agentem i odbierania danych z agenta.

Narzędzie to jest zwykle używane w przypadku problemów z agentami Zabbix.

Uruchamianie Zabbix get

Przykład uruchomienia Zabbix get w UNIX do pobrania wartości obciążenia procesora z agenta:

shell> cd bin
    shell> ./zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.cpu.load[all,avg1]

Inny przykład uruchomienia Zabbix get do pobrania ciągu znaków ze strony www:

shell> cd bin
    shell> ./zabbix_get -s 192.168.1.1 -p 10050 -k "web.page.regexp[www.zabbix.com,,,\"USA: ([a-zA-Z0-9.-]+)\",,\1]"

Należy zauważyć, że klucz pozycji zawiera spację, zatem użyto cudzysłowów do oznaczenia klucza pozycji dla linii poleceń. Cudzysłowy nie są częścią klucza pozycji; zostaną usunięte przez linię poleceń i nie będą przekazane do agenta Zabbix.

Zabbix get można uruchomić z następującymi parametrami linii poleceń:

 -s --host <nazwa hosta lub IP>   Określa nazwę hosta lub adres IP hosta.
     -p --port <numer portu>     Określa numer portu agenta uruchomionego na hoście. Domyślnie 10050.
     -I --source-address <adres IP> Określa źródłowy adres IP.
     -k --key <klucz pozycji>       Określa klucz pozycji, której wartość należy odczytać.
     -h --help            Wyświetla tekst pomocy.
     -V --version           Wyświetla numer wersji.

Na Windows Zabbix get uruchamia się podobnie:

zabbix_get.exe [opcje]