This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

13 Zabbix sender - biblioteka łączona dynamicznie dla Windows

W środowisku Windows, aplikacje zamiast uruchamiania zewnętrznego procesu (zabbix_sender.exe) mogą wysyłać dane bezpośrednio do serwera/proxy Zabbix, używając biblioteki łączonej dynamicznie sendera Zabbix (zabbix_sender.dll).

Biblioteka łączona dynamicznie wraz z wymaganymi plikami umieszczona jest w katalogach bin\winXX\dev. Żeby jej użyć, należy dołączyć plik nagłówkowy zabbix_sender.h i połączyć z biblioteką zabbix_sender.lib. Przykładowe pliki używające API sendera Zabbix można znaleźć w katalogu build\win32\examples\zabbix_sender.

Biblioteka łączona dynamicznie sendera Zabbix udostępnia następujące funkcjonalności:

int zabbix_sender_send_values(const char *address, unsigned short port,const char *source, const zabbix_sender_value_t *values, int count,char **result);
char **result);`{.c}

Biblioteka łączona dynamicznie sendera Zabbix używa następujących struktur danych:

typedef struct
    {
      /* nazwa hosta, musi być zgodna z nazwą hosta docelowego w Zabbix */
      char  *host;
      /* klucz pozycji */
      char  *key;
      /* wartość pozycji */
      char  *value;
    }
    zabbix_sender_value_t;
    
    typedef struct
    {
      /* liczba wszystkich przetworzonych wartości */
      int total;
      /* liczba wartości błędnych */
      int failed;
      /* czas w sekundach spędzony przez serwer na przetwarzaniu wysłanych wartości */
      double time_spent;
    }
    zabbix_sender_info_t;