This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Inwentarz

Przegląd

W Zabbix można przechowywać dane inwentarzowe urządzeń sieciowych.

W interfejsie użytkownika Zabbix istnieje specjalne menu Inwentarz. Jednakże, na początku nie są tu wyświetlane żadne dane, danych się tu nie wprowadza. Budowanie danych inwentarzowych wykonywane jest ręcznie podczas konfigurowania hosta lub automatycznie, przy użyciu niektórych opcji automatycznego powielania.

Budowanie inwentarza

Tryb ręczny

Podczas konfiguracji hosta, w zakładce Inwentarz hosta można wprowadzić takie szczegóły jak typ urządzenia, numer seryjny, lokalizację, osobę odpowiedzialną, itp - dane, które propagują informacje o zasobach.

Jeżeli w informacjach inwentarzowych hosta podano URL zaczynający się od 'http' lub 'https', spowoduje to pojawienie się linka z adresem w sekcji Inwentarz.

Tryb automatyczny

Inwentarz hosta może być propagowany automatycznie. Aby to zadziałało, tryb inwentarza w zakładce Inwentarz hosta musi być ustawiony na Automatycznie.

Następnie można skonfigurować pozycje hosta do propagowania ich wartości do pól inwentarza hosta, podając w odpowiednim atrybucie konfiguracji pozycji pole docelowe (Powielaj pola inwentarza hosta).

Pozycje, które są szczególnie przydatne, przy automatycznym zbieraniu danych inwentarzowych:

  • system.hw.chassis[full|type|vendor|model|serial] - domyślnie [full], wymagane uprawnienia root
  • system.hw.cpu[all|cpunum,full|maxfreq|vendor|model|curfreq] - domyślnie [all,full]
  • system.hw.devices[pci|usb] - domyślnie [pci]
  • system.hw.macaddr[interface,short|full] - domyślnie [all,full], interfejs to wyrażenie regularne
  • system.sw.arch
  • system.sw.os[name|short|full] - domyślnie [name]
  • system.sw.packages[package,manager,short|full] - domyślnie [all,all,full], pakiet to wyrażenie regularne

Przegląd inwentarza

Szczegóły istniejących danych inwentarzowych są dostępne w menu Inwentarz.

W Inwentarz → Przegląd można zobaczyć ilości hostów z różnymi polami inwentarza.

W Inwentarz → Hosty Można zobaczyć wszystkie hosty, które posiadają informacje inwentarzowe. Kliknięcie na nazwę hosta pokaże w formularzu jego dane inwentarzowe.

Zakładka Przegląd zawiera:

Parametr Opis
Nazwa hosta Nazwa hosta.
Kliknięcie na nazwę otwiera menu ze skryptami zdefiniowanymi dla hosta.
Nazwa hosta wyświetlana jest z pomarańczową ikoną, jeżeli host jest w utrzymaniu.
Widoczna nazwa Widoczna nazwa hosta (jeżeli jest zdefiniowana).
Interfejsy hosta\\(Agent, SNMP, JMX, IPMI) Blok ten zawiera szczegóły interfejsów skonfigurowanych dla hosta.
OS Pole inwentarza systemu operacyjnego hosta (jeżeli jest zdefiniowane).
Sprzęt Pole inwentarza sprzętu hosta (jeżeli jest zdefiniowane).
Oprogramowanie Pole inwentarza oprogramowania hosta (jeżeli jest zdefiniowane).
Ostatnie dane Linki do sekcji monitorowania z danymi dla hosta: WWW, Ostatnie dane, Wyzwalacze, Zdarzenia, Wykresy, Ekrany.
konfiguracja Linki do sekcji konfiguracji dla hosta: Host, Aplikacje, Pozycje, Wyzwalacze, Wykresy, Wykrywanie, WWW.
W nawiasach wyświetlana jest liczba skonfigurowanych elementów.

Zakładka Szczegóły wyświetla wszystkie pola inwentarza, które są propagowane (nie są puste).

Makra inwentarza

Istnieją makra inwentarza hosta {INVENTORY.*}, które są dostępne w powiadomieniach, na przykład:

"Serwer w {INVENTORY.LOCATION1} ma problem, osobą odpowiedzialną jest {INVENTORY.CONTACT1}, numer telefonu {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A1}."

Makro {PROFILE.*} z poprzednich wersji Zabbix nadal jest dostępne ale zalecane jest przejście na makra {INVENTORY.*}

Więcej szczegółów można zobaczyć na stronie Makra wspierane w lokalizacjach.