This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

7 Parametry strony

Przegląd

Większość stron interfejsu użytkownika Zabbix obsługuje kilka parametrów GET HTTP, kontrolujących wyświetlane dane. Można je podać dodając parę parametr=wartość po adresie URL, oddzielone od adresu znakiem zapytania (?) a od innych parametrów znakiem &.

Stan wyzwalaczy

Dostępne z Monitorowanie → Wyzwalacze, nazwa strony: tr_status.php.

Parametry ogólne
 • groupid
 • hostid
 • fullscreen
Parametry specyficzne dla strony
 • show_triggers - opcja filtrowania Stan wyzwalaczy, 1 - Problem, 2 - Dowolny
 • show_events - opcja filtrowania Zdarzenia, 1 - Ukryj wszystko, 2 - Wyświetl wszystko, 3 - Wyświetl niezatwierdzone
 • ack_status - opcja filtrowania Stan potwierdzenia, 1 - Dowolny, 2 - Z niepotwierdzonymi zdarzeniami, 3 - Z ostatnim zdarzeniem niepotwierdzonym
 • show_severity - opcja filtrowania Minimalny poziom wyzwalacza, 0-5 - odpowiedni poziom, -1 - ustawia na Niesklasyfikowane
 • show_details - opcja filtrowania Wyświetl szczegóły, 0 - nie wyświetlaj, 1 - wyświetlaj
 • status_change_days - opcja filtrowania Wiek mniej niż, w dniach
 • status_change - opcja filtrowania Wiek mniej niż, 0 - wyłączone, 1 - włączone (użyte zostanie status_change_days)
 • txt_select - opcja filtrowania Filtruj po nazwie, dowolny ciąg znaków
 • show_maintenance - opcja filtrowania Wyświetl hosty w utrzymaniu, 0 - nie pokazuj hostów w utrzymaniu, 1 - pokaż hosty w utrzymaniu