This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

4 Raporty słupkowe

Przegląd

W sekcji Raporty → Raporty słupkowe można utworzyć pewne raporty słupkowe. Raporty można obejrzeć, ale nie można ich zapisać.

Przy pomocy listy rozwijalnej w lewym górnym rogu można wybrać jeden z trzech różnych typów raportów słupkowych. Następnie po ustawieniu opcji w Filtrze można utworzyć raport.

Parametr Opis
Tytuł Nazwa raportu.
Etykieta osi X Etykieta wyświetlana pod osią X.
Etykieta osi Y Etykieta wyświetlana wzdłuż osi Y.
Legenda Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie legendy obok raportu.
Skala Ustawienie skali ustawi wartości słupków dla każdej godziny/każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku. Na przykład, wybranie skali Dziennie wyświetli jeden słupek dla wartości z każdego dnia.
Parametr ten jest dostępny dla pierwszego i trzeciego typu raportu.
Okres Należy wprowadzić początek i koniec okresu do sprawdzenia.
W drugim typie raportu, można wprowadzić wiele różnych okresów użytkownika, każdy w innym kolorze.
Pozycje Kliknięcie na Dodaj pozwala wybrać pozycje, które mają być wyświetlone.

Specyficzne dla trzeciego typu raportu:

Grupy Z panelu Inne grupy należy wybrać grupy hostów. Wyświetlane będą wartości pozycji z dowolnego hosta z tych grup, który posiada daną pozycję.
Hosty Z panelu Inne hosty należy wybrać hosty. Wyświetlane będą wartości pozycji z dowolnego wybranego hosta, który posiada daną pozycję.
Średnia z Należy wybrać z jakiego okresu będzie wyciągana średnia wartości godzinowa/dzienna/tygodniowa/miesięczna/roczna.
Pozycja Należy wybrać pozycję do wyświetlenia.
Paleta Paleta kolorów słupków do wyboru wraz z intensywnością kolorów (Środek (domyślna)/Ciemniejsza/Jaśniejsza).
Porównywanie danych pozycji

Pierwszy rodzaj raportu pozwala na proste porównanie wartości.

Porównanie okresów danych

Drugi raport pozwala porównać wartości kilku pozycji w wybranych okresach.

Porównanie danych jednej pozycji

Trzeci raport słupkowy pozwala porównać wartości jednej pozycji dla różnych hostów/predefiniowanych okresów czasu (godzinowo/dziennie/tygodniowo/miesięcznie/rocznie).