This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

2 Typy pozycji

Przegląd

Typy pozycji to metody sprawdzeń oferowane przez Zabbix - Agent Zabbix, Proste sprawdzenie, SNMP, wewnętrzne Zabbix, IPMI, monitorowanie JMX itp.

Niektóre sprawdzenia są wykonywane przez sam serwer Zabbix (monitorowanie bez agenta), niektóre wymagają agenta Zabbix lub nawet bramy Java Zabbix (monitorowanie JMX).

Dla każdego typu pozycji należy określić wymagane parametry i użyć wspieranych kluczy pozycji.

Szczegółowy opis wszystkich typów pozycji jest umieszczony na podstronach tego rozdziału.

  1. Począwszy od wersji Zabbix 2.0, można ustawić w definicji hosta wiele interfejsów - Agent, SNMP, JMX, i IPMI. Jeżeli dana pozycja wymaga danego interfejsu (np. pozycja IPMI wymaga interfejsu IPMI), wtedy interfejs taki musi istnieć w definicji hosta. Dodatkowo, jeżeli pozycja może skorzystać z więcej niż jednego interfejsu, będzie szukać interfejsów w hoście (w kolejności: Agent→SNMP→JMX→IPMI) i połączy się z pierwszym napotkanym interfejsem.
  2. Wszystkie pozycje zwracające tekst (znaki, log, informacje tekstowe), które zwróciły tylko białe znaki, ustawiają wartość zwracaną na ciąg pusty. (dostępne od wersji 2.0)