This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

2 Akcje

Przegląd

Jeżeli chcemy, by w rezultacie zdarzenia została wykonana jakaś operacja (na przykład wysłanie powiadomienia), należy skonfigurować akcje.

Można zdefiniować akcje dla wszystkich wspieranych typów zdarzeń:

  • Zdarzenia wyzwalaczy - za każdą zmianą stanu wyzwalacza (OK→PROBLEM→OK)
  • Zdarzenia wykrywania - przy wykryciu hosta lub usługi
  • Zdarzenia automatycznej rejestracji - gdy aktywni agenci są automatycznie rejestrowani przez serwer
  • Zdarzenia wewnętrzne - gdy pozycje/niskopoziomowe reguły wykrywania stają się niewspierane lub gdy wyzwalacz przechodzi w stan nieznany

Konfiguracja akcji

Żeby skonfigurować akcję należy:

  • Przejść do Konfiguracja → Akcje
  • Z listy rozwijalnej Źródło zdarzenia wybrać wymagane źródło
  • Kliknąć na Utwórz akcję
  • Ustawić ogólne atrybuty akcji
  • W zakładce Operacje wybrać operacje do wykonania
  • W zakładce Warunki wybrać warunki, w których operacja jest uruchamiana

Ogólne atrybuty akcji:

Parametr Opis
Nazwa Unikalna nazwa akcji.
Temat domyślny Domyślny temat wiadomości. Temat może zawierać makra.
Wiadomość domyślna Domyślna wiadomość. Wiadomość może zawierać makra.
Komunikat odzyskania Może być wysłany specjalny komunikat odzyskania po rozwiązaniu oryginalnego problemu.
Przy włączonym Komunikat odzyskania, zdarzenie OK wyzwalacza jest traktowane jako specyficzne zdarzenie odzyskania. Tylko jeden komunikat odzyskania jest wysyłany na każde zdarzenie odzyskania (nie następuje pełna eskalacja). Można określić własny temat i zawartość wiadomości odzyskania (jeżeli eskalacja bazuje na zdarzeniu OK, wysyłana jest wiadomość domyślna).
Uwaga: Własny komunikat odzyskania dla zdarzeń OK, działa tylko wtedy, gdy akcja zawiera warunek "Wartość wyzwalacza=PROBLEM".
Komunikat zostanie wysłany do każdego, kto odebrał wcześniej komunikat dotyczący problemu.
Komunikat odzyskania zawiera stan powiadomienia i historię zdarzenia (takie jak przy wykorzystaniu makr EVENT.ACK.HISTORY i EVENT.ACK.STATUS).
Makra EVENT.* odwołują się do oryginalnego zdarzenia problemu (nie w eskalacji bazującej na zdarzeniu OK).
Makra EVENT.RECOVERY.* są rozwijane w komunikat odzyskania (nie w eskalacji bazującej na zdarzeniu OK).
Temat odzyskania Temat komunikatu odzyskania. Może zawierać makra.
Wiadomość odzyskania Komunikat odzyskania. Może zawierać makra.
Włączony Zaznacz pole, by włączyć akcję. W przeciwnym razie będzie wyłączona.