Sidebar

Zabbix Summit 2022
Register for Zabbix Summit 2022

Table of Contents

5 Administracja

Przegląd

Menu Administracja zawiera funkcje administracyjne Zabbix. To menu dostępne jest tylko dla użytkowników typu Super Administrator.