Sidebar

pl:manual:appendix:macros:supported_by_location

1 Makra wspierane w lokalizacjach

Przegląd

Tabela zawiera kompletną listę makr wspieranych przez Zabbix.

  • X oznacza “wspierane” w tej lokalizacji
  • Numerowana składnia makr postaci {MAKRO<1-9>}, używana jest do odwoływania się do hostów w kolejności występowania w wyrażeniu wyzwalacza. Zatem, takie makra {HOST.IP1}, {HOST.IP2}, {HOST.IP3} zostaną rozwinięte do IP pierwszego, drugiego i trzeciego hosta w wyrażeniu wyzwalacza, przy założeniu, że wyrażenie zawiera te hosty.
Nazwy wykresu ▼OPIS▼
Monitorowanie6 www
Dodatkowe parametry monitorowania baz danych, skrypty SSH i Telnet
IP/DNS interfejsu hosta
Nazwy pozycji
Nazwy wyzwalacza i opisy
Wyrażenia wyzwalacza
URL-e map
Etykiety1 map
Parametry klucza pozycji
Skrypty globalne, włączając w to tekst potwierdzenia
Powiadomienia wewnętrzne bazujące na niskopoziomowych regułach wykrywania
Powiadomienia wewnętrzne bazujące na pozycjach
Powiadomienia wewnętrzne bazujące na wyzwalaczach
Powiadomienia automatycznej rejestracji
Powiadomienia wykrywania
Powiadomienia i komendy bazujące na wyzwalaczach
▼MAKRO▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{ACTION.ID} X X X X X X Numeryczny ID akcji wyzwalacza.
Obsługiwane od 2.2.0.
{ACTION.NAME} X X X X X X Nazwa akcji wyzwalacza.
Obsługiwane od 2.2.0.
{DATE} X X X X X X Bieżąca data w formacie yyyy.mm.dd.
{DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS} X Adres IP wykrytego urządzenia.
Dostępne zawsze, niezależnie od tego, czy host został dodany.
{DISCOVERY.DEVICE.DNS} X Nazwa DNS wykrytego urządzenia.
Dostępne zawsze, niezależnie od tego, czy host został dodany.
{DISCOVERY.DEVICE.STATUS} X Stan wykrytego urządzenia: może być albo UP albo DOWN (działa/nie działa)
{DISCOVERY.DEVICE.UPTIME} X Czas od ostatniej zmiany stanu wykrywania dla konkretnego urządzenia.
Na przykład: 1h 29m.
Dla urządzeń ze stanem DOWN, jest to okres wyłączenia.
{DISCOVERY.RULE.NAME} X Nazwa reguły wykrywania, która wykryła obecność lub nieobecność urządzenia lub usługi.
{DISCOVERY.SERVICE.NAME} X Nazwa wykrytej usługi.
Na przykład: HTTP.
{DISCOVERY.SERVICE.PORT} X Port wykrytej usługi.
Na przykład: 80.
{DISCOVERY.SERVICE.STATUS} X Stan wykrytej usługi: może być albo UP albo DOWN.
{DISCOVERY.SERVICE.UPTIME} X Czas od ostatniej zmiany stanu wykrywania dla konkretnej usługi.
Na przykład: 1h 29m.
Dla usług ze stanem DOWN, jest to okres wyłączenia.
{ESC.HISTORY} X X X X Historia eskalacji. Log wysłanych komunikatów.
Pokazuje już wysłane powiadomienia, w którym kroku eskalacji zostały wysłane i ich stan (sent, in progress lub failed).
{EVENT.ACK.HISTORY} X Log powiadomień o problemie.
{EVENT.ACK.STATUS} X Stan powiadomienia o zdarzeniu (Yes/No).
{EVENT.AGE} X X X X X X Wiek zdarzenia, które wywołało akcję.
Użyteczne w komunikatach eskalacji.
{EVENT.DATE} X X X X X X Data zdarzenia, które wywołało akcję.
{EVENT.ID} X X X X X X Liczbowe ID zdarzenia, które wywołało akcję.
{EVENT.RECOVERY.DATE} X X X X Data zdarzenia odzyskania.
Może być użyta wyłącznie w komunikatach odzyskania.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.RECOVERY.ID} X X X X Liczbowe ID zdarzenia odzyskania.
Może być użyte wyłącznie w komunikatach odzyskania. Obsługiwane od 2.2.0.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{EVENT.RECOVERY.STATUS} X X X X Opisowa zawartość zdarzenia odzyskania.
Może być użyta wyłącznie w komunikatach odzyskania. Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.RECOVERY.TIME} X X X X Czas zdarzenia odzyskania.
Może być użyty wyłącznie w komunikatach odzyskania.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.RECOVERY.VALUE} X X X X Wartość numeryczna zdarzenia odzyskania.
Może być użyta wyłącznie w komunikatach odzyskania.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.STATUS} X X X X X X Opisowa zawartość zdarzenia, które wywołało akcję.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.TIME} X X X X X X Czas zdarzenia, które wywołało akcję.
{EVENT.VALUE} X X X X X X Wartość numeryczna zdarzenia, które wywołało akcję.
Obsługiwane od 2.2.0.
{HOST.CONN<1-9>} X X X X X X2 X X X X5 X IP lub nazwa DNS hosta, zależnie od ustawień hosta 3.
Obsługiwane w nazwach wyzwalaczy od 2.0.0.
{HOST.DNS<1-9>} X X X X X X2 X X X X5 X Nazwa DNS hosta 3.
Obsługiwane w nazwach wyzwalaczy od 2.0.0.
{HOST.HOST<1-9>} X X X X X X X X X X X5 X Nazwa hosta.
{HOSTNAME<1-9>} jest przestarzałe.
{HOST.ID} X ID hosta.
{HOST.IP<1-9>} X X X X X X X2 X X X X5 X Adres IP hosta 3. Obsługiwane od 2.0.0.
{IPADDRESS<1-9>} jest przestarzałe.
{HOST.METADATA} X Metadane hosta.
Używane wyłącznie przy automatycznej rejestracji aktywnych agentów. Obsługiwane od 2.2.0.
{HOST.NAME<1-9>} X X X X X X X X X X X5 X Widoczna nazwa hosta.
Obsługiwane od 2.0.0.
{HOST.PORT<1-9>} X X X X X X Port hosta (agenta) 3.
obsługiwane w automatycznej rejestracji od 2.0.0.
Obsługiwane w nazwach wyzwalaczy, opisach wyzwalaczy, powiadomieniach wewnętrznych i bazujących na wyzwalaczach od 2.2.2.
{HOSTGROUP.ID} X ID grupy hostów.
{INVENTORY.ALIAS<1-9>} X X X X Pole Alias (Login) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.ASSET.TAG<1-9>} X X X X Pole Etykieta zasobu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.CHASSIS<1-9>} X X X X Pole Obudowa w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.CONTACT<1-9>} X X X X Pole Kontakt w inwentarzu hosta.
{PROFILE.CONTACT<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER<1-9>} X X X X Pole Numer kontraktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS<1-9>} X X X X Pole Stan instalacji w inwentarzu hosta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.HARDWARE<1-9>} X X X X Pole Sprzęt w inwentarzu hosta.
{PROFILE.HARDWARE<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.HARDWARE.FULL<1-9>} X X X X Pole Sprzęt (wszystkie informacje) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HOST.NETMASK<1-9>} X X X X Pole Maska podsieci hosta w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HOST.NETWORKS<1-9>} X X X X Pole Sieci hosta w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HOST.ROUTER<1-9>} X X X X Pole Router hosta w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.ARCH<1-9>} X X X X Pole Architektura sprzętowa w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM<1-9>} X X X X Pole Data wycofania sprzętu z użytku w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY<1-9>} X X X X Pole Data zakończenia umowy serwisowej w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL<1-9>} X X X X Pole Data instalacji sprzętu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE<1-9>} X X X X Pole Data zakupu sprzętu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.INSTALLER.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa instalatora w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.LOCATION<1-9>} X X X X Pole Położenie w inwentarzu hosta.
{PROFILE.LOCATION<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.LOCATION.LAT<1-9>} X X X X Pole Szerokość geograficzna w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.LOCATION.LON<1-9>} X X X X Pole Wysokość geograficzna w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.MACADDRESS.A<1-9>} X X X X Pole MAC adres A w inwentarzu hosta.
{PROFILE.MACADDRESS<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.MACADDRESS.B<1-9>} X X X X Pole MAC adres B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.MODEL<1-9>} X X X X Pole Model w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa w inwentarzu hosta. {PROFILE.NAME<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki w inwentarzu hosta. {PROFILE.NOTES<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.OOB.IP<1-9>} X X X X Pole Adres IP OOB w inwentarzu hosta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.OOB.NETMASK<1-9>} X X X X Pole Maska podsieci OOB w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.OOB.ROUTER<1-9>} X X X X Pole Router OOB w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.OS<1-9>} X X X X Pole OS w inwentarzu hosta.
{PROFILE.OS<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.OS.FULL<1-9>} X X X X Pole OS (Pełne informacje) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.OS.SHORT<1-9>} X X X X Pole OS (W skrócie) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL<1-9>} X X X X Pole Telefon komórkowy głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL<1-9>} X X X X Pole E-mail głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki odnośnie głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A<1-9>} X X X X Pole Telefon A głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B<1-9>} X X X X Pole Telefon B głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN<1-9>} X X X X Pole Pseudonim głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL<1-9>} X X X X Pole Telefon komórkowy drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL<1-9>} X X X X Pole E-mail drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki odnośnie drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A<1-9>} X X X X Pole Telefon A drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B<1-9>} X X X X Pole Telefon B drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN<1-9>} X X X X Pole Pseudonim drugiego punktu kontaktu name w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SERIALNO.A<1-9>} X X X X Pole Numer seryjny A w inwentarzu hosta.
{PROFILE.SERIALNO<1-9>} jest przestarzałe.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.SERIALNO.B<1-9>} X X X X Pole Numer seryjny B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A<1-9>} X X X X Pole Adres A witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B<1-9>} X X X X Pole Adres B witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C<1-9>} X X X X Pole Adres C witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.CITY<1-9>} X X X X Pole Miasto witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.COUNTRY<1-9>} X X X X Pole Kraj witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki o witrynie w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.RACK<1-9>} X X X X Pole Położenie serwera witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.STATE<1-9>} X X X X Pole Województwo / prowincja witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ZIP<1-9>} X X X X Pole Kod pocztowy / ZIP witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie w inwentarzu hosta. {PROFILE.SOFTWARE<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie A w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie C w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie D w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie E w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.FULL<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie (szczegółowo) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.TAG<1-9>} X X X X Pole Etykieta w inwentarzu hosta. {PROFILE.TAG<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.TYPE<1-9>} X X X X Pole Typ w inwentarzu hosta. {PROFILE.DEVICETYPE<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.TYPE.FULL<1-9>} X X X X Pole Typ (szczegóły) w inwentarzu hosta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.URL.A<1-9>} X X X X Pole URL A w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.URL.B<1-9>} X X X X Pole URL B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.URL.C<1-9>} X X X X Pole URL C w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.VENDOR<1-9>} X X X X Pole Producent w inwentarzu hosta.
{ITEM.DESCRIPTION<1-9>} X X X X Opis N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.0.
{ITEM.ID<1-9>} X X X X Numeryczne ID N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 1.8.12.
{ITEM.KEY<1-9>} X X X X Klucz N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.0.
{TRIGGER.KEY} jest przestarzałe.
{ITEM.KEY.ORIG<1-9>} X X X X Oryginalny klucz (z nierozwiniętymi makrami) N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.6.
{ITEM.LASTVALUE<1-9>} X X