This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.

1 Makra wspierane w lokalizacjach

Przegląd

Tabela zawiera kompletną listę makr wspieranych przez Zabbix.

 • X oznacza "wspierane" w tej lokalizacji
 • Numerowana składnia makr postaci {MAKRO<1-9>}, używana jest do odwoływania się do hostów w kolejności występowania w wyrażeniu wyzwalacza. Zatem, takie makra {HOST.IP1}, {HOST.IP2}, {HOST.IP3} zostaną rozwinięte do IP pierwszego, drugiego i trzeciego hosta w wyrażeniu wyzwalacza, przy założeniu, że wyrażenie zawiera te hosty.
Nazwy wykresu ▼OPIS▼
Monitorowanie6 www
Dodatkowe parametry monitorowania baz danych, skrypty SSH i Telnet
IP/DNS interfejsu hosta
Nazwy pozycji
Nazwy wyzwalacza i opisy
Wyrażenia wyzwalacza
URL-e map
Etykiety1 map
Parametry klucza pozycji
Skrypty globalne, włączając w to tekst potwierdzenia
Powiadomienia wewnętrzne bazujące na niskopoziomowych regułach wykrywania
Powiadomienia wewnętrzne bazujące na pozycjach
Powiadomienia wewnętrzne bazujące na wyzwalaczach
Powiadomienia automatycznej rejestracji
Powiadomienia wykrywania
Powiadomienia i komendy bazujące na wyzwalaczach
▼MAKRO▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{ACTION.ID} X X X X X X Numeryczny ID akcji wyzwalacza.
Obsługiwane od 2.2.0.
{ACTION.NAME} X X X X X X Nazwa akcji wyzwalacza.
Obsługiwane od 2.2.0.
{DATE} X X X X X X Bieżąca data w formacie yyyy.mm.dd.
{DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS} X Adres IP wykrytego urządzenia.
Dostępne zawsze, niezależnie od tego, czy host został dodany.
{DISCOVERY.DEVICE.DNS} X Nazwa DNS wykrytego urządzenia.
Dostępne zawsze, niezależnie od tego, czy host został dodany.
{DISCOVERY.DEVICE.STATUS} X Stan wykrytego urządzenia: może być albo UP albo DOWN (działa/nie działa)
{DISCOVERY.DEVICE.UPTIME} X Czas od ostatniej zmiany stanu wykrywania dla konkretnego urządzenia.
Na przykład: 1h 29m.
Dla urządzeń ze stanem DOWN, jest to okres wyłączenia.
{DISCOVERY.RULE.NAME} X Nazwa reguły wykrywania, która wykryła obecność lub nieobecność urządzenia lub usługi.
{DISCOVERY.SERVICE.NAME} X Nazwa wykrytej usługi.
Na przykład: HTTP.
{DISCOVERY.SERVICE.PORT} X Port wykrytej usługi.
Na przykład: 80.
{DISCOVERY.SERVICE.STATUS} X Stan wykrytej usługi: może być albo UP albo DOWN.
{DISCOVERY.SERVICE.UPTIME} X Czas od ostatniej zmiany stanu wykrywania dla konkretnej usługi.
Na przykład: 1h 29m.
Dla usług ze stanem DOWN, jest to okres wyłączenia.
{ESC.HISTORY} X X X X Historia eskalacji. Log wysłanych komunikatów.
Pokazuje już wysłane powiadomienia, w którym kroku eskalacji zostały wysłane i ich stan (sent, in progress lub failed).
{EVENT.ACK.HISTORY} X Log powiadomień o problemie.
{EVENT.ACK.STATUS} X Stan powiadomienia o zdarzeniu (Yes/No).
{EVENT.AGE} X X X X X X Wiek zdarzenia, które wywołało akcję.
Użyteczne w komunikatach eskalacji.
{EVENT.DATE} X X X X X X Data zdarzenia, które wywołało akcję.
{EVENT.ID} X X X X X X Liczbowe ID zdarzenia, które wywołało akcję.
{EVENT.RECOVERY.DATE} X X X X Data zdarzenia odzyskania.
Może być użyta wyłącznie w komunikatach odzyskania.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.RECOVERY.ID} X X X X Liczbowe ID zdarzenia odzyskania.
Może być użyte wyłącznie w komunikatach odzyskania. Obsługiwane od 2.2.0.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{EVENT.RECOVERY.STATUS} X X X X Opisowa zawartość zdarzenia odzyskania.
Może być użyta wyłącznie w komunikatach odzyskania. Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.RECOVERY.TIME} X X X X Czas zdarzenia odzyskania.
Może być użyty wyłącznie w komunikatach odzyskania.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.RECOVERY.VALUE} X X X X Wartość numeryczna zdarzenia odzyskania.
Może być użyta wyłącznie w komunikatach odzyskania.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.STATUS} X X X X X X Opisowa zawartość zdarzenia, które wywołało akcję.
Obsługiwane od 2.2.0.
{EVENT.TIME} X X X X X X Czas zdarzenia, które wywołało akcję.
{EVENT.VALUE} X X X X X X Wartość numeryczna zdarzenia, które wywołało akcję.
Obsługiwane od 2.2.0.
{HOST.CONN<1-9>} X X X X X X2 X X X X5 X IP lub nazwa DNS hosta, zależnie od ustawień hosta 3.
Obsługiwane w nazwach wyzwalaczy od 2.0.0.
{HOST.DNS<1-9>} X X X X X X2 X X X X5 X Nazwa DNS hosta 3.
Obsługiwane w nazwach wyzwalaczy od 2.0.0.
{HOST.HOST<1-9>} X X X X X X X X X X X5 X Nazwa hosta.
{HOSTNAME<1-9>} jest przestarzałe.
{HOST.ID} X ID hosta.
{HOST.IP<1-9>} X X X X X X X2 X X X X5 X Adres IP hosta 3. Obsługiwane od 2.0.0.
{IPADDRESS<1-9>} jest przestarzałe.
{HOST.METADATA} X Metadane hosta.
Używane wyłącznie przy automatycznej rejestracji aktywnych agentów. Obsługiwane od 2.2.0.
{HOST.NAME<1-9>} X X X X X X X X X X X5 X Widoczna nazwa hosta.
Obsługiwane od 2.0.0.
{HOST.PORT<1-9>} X X X X X X Port hosta (agenta) 3.
obsługiwane w automatycznej rejestracji od 2.0.0.
Obsługiwane w nazwach wyzwalaczy, opisach wyzwalaczy, powiadomieniach wewnętrznych i bazujących na wyzwalaczach od 2.2.2.
{HOSTGROUP.ID} X ID grupy hostów.
{INVENTORY.ALIAS<1-9>} X X X X Pole Alias (Login) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.ASSET.TAG<1-9>} X X X X Pole Etykieta zasobu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.CHASSIS<1-9>} X X X X Pole Obudowa w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.CONTACT<1-9>} X X X X Pole Kontakt w inwentarzu hosta.
{PROFILE.CONTACT<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER<1-9>} X X X X Pole Numer kontraktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS<1-9>} X X X X Pole Stan instalacji w inwentarzu hosta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.HARDWARE<1-9>} X X X X Pole Sprzęt w inwentarzu hosta.
{PROFILE.HARDWARE<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.HARDWARE.FULL<1-9>} X X X X Pole Sprzęt (wszystkie informacje) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HOST.NETMASK<1-9>} X X X X Pole Maska podsieci hosta w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HOST.NETWORKS<1-9>} X X X X Pole Sieci hosta w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HOST.ROUTER<1-9>} X X X X Pole Router hosta w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.ARCH<1-9>} X X X X Pole Architektura sprzętowa w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM<1-9>} X X X X Pole Data wycofania sprzętu z użytku w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY<1-9>} X X X X Pole Data zakończenia umowy serwisowej w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL<1-9>} X X X X Pole Data instalacji sprzętu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE<1-9>} X X X X Pole Data zakupu sprzętu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.INSTALLER.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa instalatora w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.LOCATION<1-9>} X X X X Pole Położenie w inwentarzu hosta.
{PROFILE.LOCATION<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.LOCATION.LAT<1-9>} X X X X Pole Szerokość geograficzna w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.LOCATION.LON<1-9>} X X X X Pole Wysokość geograficzna w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.MACADDRESS.A<1-9>} X X X X Pole MAC adres A w inwentarzu hosta.
{PROFILE.MACADDRESS<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.MACADDRESS.B<1-9>} X X X X Pole MAC adres B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.MODEL<1-9>} X X X X Pole Model w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa w inwentarzu hosta. {PROFILE.NAME<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki w inwentarzu hosta. {PROFILE.NOTES<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.OOB.IP<1-9>} X X X X Pole Adres IP OOB w inwentarzu hosta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.OOB.NETMASK<1-9>} X X X X Pole Maska podsieci OOB w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.OOB.ROUTER<1-9>} X X X X Pole Router OOB w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.OS<1-9>} X X X X Pole OS w inwentarzu hosta.
{PROFILE.OS<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.OS.FULL<1-9>} X X X X Pole OS (Pełne informacje) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.OS.SHORT<1-9>} X X X X Pole OS (W skrócie) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL<1-9>} X X X X Pole Telefon komórkowy głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL<1-9>} X X X X Pole E-mail głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki odnośnie głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A<1-9>} X X X X Pole Telefon A głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B<1-9>} X X X X Pole Telefon B głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN<1-9>} X X X X Pole Pseudonim głównego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL<1-9>} X X X X Pole Telefon komórkowy drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL<1-9>} X X X X Pole E-mail drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME<1-9>} X X X X Pole Nazwa drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki odnośnie drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A<1-9>} X X X X Pole Telefon A drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B<1-9>} X X X X Pole Telefon B drugiego punktu kontaktu w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN<1-9>} X X X X Pole Pseudonim drugiego punktu kontaktu name w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SERIALNO.A<1-9>} X X X X Pole Numer seryjny A w inwentarzu hosta.
{PROFILE.SERIALNO<1-9>} jest przestarzałe.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.SERIALNO.B<1-9>} X X X X Pole Numer seryjny B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A<1-9>} X X X X Pole Adres A witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B<1-9>} X X X X Pole Adres B witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C<1-9>} X X X X Pole Adres C witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.CITY<1-9>} X X X X Pole Miasto witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.COUNTRY<1-9>} X X X X Pole Kraj witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.NOTES<1-9>} X X X X Pole Notatki o witrynie w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.RACK<1-9>} X X X X Pole Położenie serwera witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.STATE<1-9>} X X X X Pole Województwo / prowincja witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SITE.ZIP<1-9>} X X X X Pole Kod pocztowy / ZIP witryny w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie w inwentarzu hosta. {PROFILE.SOFTWARE<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie A w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie C w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie D w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie E w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.SOFTWARE.FULL<1-9>} X X X X Pole Oprogramowanie (szczegółowo) w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.TAG<1-9>} X X X X Pole Etykieta w inwentarzu hosta. {PROFILE.TAG<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.TYPE<1-9>} X X X X Pole Typ w inwentarzu hosta. {PROFILE.DEVICETYPE<1-9>} jest przestarzałe.
{INVENTORY.TYPE.FULL<1-9>} X X X X Pole Typ (szczegóły) w inwentarzu hosta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{INVENTORY.URL.A<1-9>} X X X X Pole URL A w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.URL.B<1-9>} X X X X Pole URL B w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.URL.C<1-9>} X X X X Pole URL C w inwentarzu hosta.
{INVENTORY.VENDOR<1-9>} X X X X Pole Producent w inwentarzu hosta.
{ITEM.DESCRIPTION<1-9>} X X X X Opis N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.0.
{ITEM.ID<1-9>} X X X X Numeryczne ID N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 1.8.12.
{ITEM.KEY<1-9>} X X X X Klucz N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.0.
{TRIGGER.KEY} jest przestarzałe.
{ITEM.KEY.ORIG<1-9>} X X X X Oryginalny klucz (z nierozwiniętymi makrami) N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.6.
{ITEM.LASTVALUE<1-9>} X X Ostatnia wartość N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 1.4.3. Jest to alias do {{HOST.HOST}:{ITEM.KEY}.last()}
{ITEM.LOG.AGE<1-9>} X Wiek zdarzenia pozycji logu
{ITEM.LOG.DATE<1-9>} X Data zdarzenia pozycji logu.
{ITEM.LOG.EVENTID<1-9>} X ID zdarzenia pozycji logu.
Tylko dla monitorowania logu zdarzeń Windows.
{ITEM.LOG.NSEVERITY<1-9>} X Numeryczna waga zdarzenia w logu zdarzeń.
Tylko dla monitorowania logu zdarzeń Windows.
{ITEM.LOG.SEVERITY<1-9>} X Waga opisowa zdarzenia w logu zdarzeń.
Tylko dla monitorowania logu zdarzeń Windows.
{ITEM.LOG.SOURCE<1-9>} X Źródło zdarzenia w logu zdarzeń.
Tylko dla monitorowania logu zdarzeń Windows.
{ITEM.LOG.TIME<1-9>} X Czas zdarzenia pozycji logu.
{ITEM.NAME<1-9>} X X X X Nazwa N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie.
{ITEM.NAME.ORIG<1-9>} X X X X Oryginalna nazwa (z nierozwiniętymi makrami) N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 2.0.6.
{ITEM.STATE<1-9>} X Ostatni stan N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Możliwe wartości: Not supported i Normal.
Obsługiwane od 2.2.0.
{ITEM.VALUE<1-9>} X X Rozwiązywane jako:
1) ostatnia wartość N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, jeżeli zostało użyte do wyswietlania wyzwalaczy. W tym przypadku działa dokładnie tak samo jak {ITEM.LASTVALUE}.
2) historyczna (z chwili zdarzenia) wartość N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, jeżeli użyto do wyświetlania zdarzeń lub powiadomień.
W obu przypadkach zamieniane na UNKNOWN jeżeli wartość historii została już usunięta lub nigdy nie została zachowana.
Obsługiwane od 1.4.3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{LLDRULE.DESCRIPTION} X Opis reguły wykrywania niskopoziomowego, która wywołała powiadomienie.
Obsługiwane od 2.2.0.
{LLDRULE.ID} X Numeryczne ID reguły wykrywania niskopoziomowego, która wywołała powiadomienie.
Obsługiwane od 2.2.0.
{LLDRULE.KEY} X Klucz reguły wykrywania niskopoziomowego, która wywołała powiadomienie.
Obsługiwane od 2.2.0.
{LLDRULE.KEY.ORIG} X Oryginalny klucz (z nierozwiniętymi makrami) reguły wykrywania niskopoziomowego, która wywołała powiadomienie.
Obsługiwane od 2.2.0.
{LLDRULE.NAME} X Nazwa reguły wykrywania niskopoziomowego, która wywołała powiadomienie.
Obsługiwane od 2.2.0.
{LLDRULE.NAME.ORIG} X Oryginalna nazwa (z nierozwiniętymi makrami) reguły wykrywania niskopoziomowego, która wywołała powiadomienie.
Obsługiwane od 2.2.0.
{LLDRULE.STATE} X Ostatni stan reguły wykrywania niskopoziomowego. Możliwe wartości: Not supported i Normal.
Obsługiwane od 2.2.0.
{MAP.ID} X ID mapy sieci.
{NODE.ID<1-9>} X X X X X X
{NODE.NAME<1-9>} X X X X X X
{PROXY.NAME<1-9>} X X X X X X Nazwa proxy N-tej pozycji w wyrażeniu wyzwalacza, który wywołał powiadomienie. Obsługiwane od 1.8.4.
{TIME} X X X X X X Bieżący czas w hh:mm:ss.
{TRIGGER.DESCRIPTION} X X Opis wyzwalacza. Obsługiwane od 2.0.4.
Począwszy od 2.2.0, wszystkie makra obsługiwane w opisach wyzwalaczy będą rozwijane, gdy w tekście powiadomienia zostanie użyte {TRIGGER.DESCRIPTION}.
{TRIGGER.COMMENT} jest przestarzałe.
{TRIGGER.EVENTS.ACK} X X Liczba zdarzeń z powiadomieniami dla elementu mapy w mapach, lub wyzwalacza, który wygenerował aktualne zdarzenie w powiadomieniach. Obsługiwane od 1.8.3.
{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.ACK} X X Liczba zdarzeń PROBLEM z powiadomieniami dla wszystkich wyzwalaczy, niezależnie od ich stanu. Obsługiwane od 1.8.3.
{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.UNACK} X X Liczba zdarzeń PROBLEM bez powiadomień dla wszystkich wyzwalaczy, niezależnie od ich stanu. Obsługiwane od 1.8.3.
{TRIGGER.EVENTS.UNACK} X X Liczba zdarzeń bez powiadomień dla elementu mapy w mapach, lub wyzwalacza, który wygenerował aktualne zdarzenie w powiadomieniach. Obsługiwane w etykietach elementu mapy od 1.8.3.
{TRIGGER.HOSTGROUP.NAME} X X X Posortowana (przez zapytanie SQL), rozdzielona przecinkami, lista grup hostów, dla których jest zdefiniowany wyzwalacz. Obsługiwane od 2.0.6.
{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.ACK} X Liczba zdarzeń PROBLEM z powiadomieniami dla wyzwalaczy w stanie PROBLEM. Obsługiwane od 1.8.3.
{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.UNACK} X Liczba zdarzeń PROBLEM bez powiadomień dla wyzwalaczy w stanie PROBLEM. Obsługiwane od 1.8.3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
{TRIGGER.EXPRESSION} X X Wyrażenie wyzwalacza. Obsługiwane od 1.8.12.
{TRIGGER.ID} X X X Numeryczne ID wyzwalacza, który wywołał tę akcję.
Obsługiwane w URL-ach wyzwalaczy od 1.8.8.
{TRIGGER.NAME} X X Nazwa wyzwalacza.
{TRIGGER.NAME.ORIG} X X Oryginalna nazwa (z nierozwiniętymi makrami) wyzwalacza. Obsługiwane od 2.0.6.
{TRIGGER.NSEVERITY} X X Numeryczny poziom wyzwalacza. Możliwe wartości: 0 - Niesklasyfikowane, 1 - Informacja, 2 - Ostrzeżenie, 3 - Średni, 4 - Wysoki, 5 - Katastrofa.
Obsługiwane od Zabbix 1.6.2.
{TRIGGER.SEVERITY} X X Nazwa poziomu wyzwalacza. Można zdefiniować w Administracja → Ogólne → Poziomy wyzwalacza.
{TRIGGER.STATE} X Ostatni stan wyzwalacza. Możliwe wartości: Unknown i Normal.
Obsługiwane od 2.2.0.
{TRIGGER.STATUS} X Aktualna wartość wyzwalacza. Może to być albo PROBLEM albo OK.
{STATUS} jest przestarzałe.
{TRIGGER.TEMPLATE.NAME} X X Posortowana (przez zapytanie SQL), rozdzielona przecinkami, lista szablonów, w których zdefiniowano wyzwalacz, lub *UNKNOWN* jeżeli wyzwalacz został zdefiniowany w hoście. Obsługiwane od 2.0.6.
{TRIGGER.URL} X X URL wyzwalacza.
{TRIGGER.VALUE} X X Aktualna numeryczna wartość wyzwalacza: 0 - wyzwalacz jest w stanie OK, 1 - wyzwalacz jest w stanie PROBLEM.
{TRIGGERS.UNACK} X Liczba wyzwalaczy bez powiadomień dla elementu mapy, niezależnie od stanu wyzwalacza.
Wyzwalacz jest uznawany za bez powiadomień, jeżeli przynajmniej jedno zdarzenie PROBLEM jest bez powiadomienia.
{TRIGGERS.PROBLEM.UNACK} X Liczba wyzwalaczy PROBLEM bez powiadomień dla elementu mapy.
Wyzwalacz jest uznawany za bez powiadomień, jeżeli przynajmniej jedno zdarzenie PROBLEM jest bez powiadomienia.
Obsługiwane od 1.8.3.
{TRIGGERS.ACK} X Liczba wyzwalaczy z powiadomieniami dla elementu mapy, niezależnie od stanu wyzwalacza.
Wyzwalacz jest uznawany za z powiadomiemiani, jeżeli wszystkie zdarzenia PROBLEM są z powiadomieniami.
Obsługiwane od 1.8.3.
{TRIGGERS.PROBLEM.ACK} X Liczba wyzwalaczy PROBLEM z powiadomieniami dla elementu mapy.
Wyzwalacz jest uznawany za z powiadomiemiani, jeżeli wszystkie zdarzenia PROBLEM są z powiadomieniami.
Obsługiwane od 1.8.3.
{host:key.func(param)} X X4 X9 X7 Proste makra, podobne do używanych przy budowaniu wyrażeń wyzwalaczy.
{$MACRO} X X X8 X X X X X Makra użytkownika.
Obsługiwane w pozycjach i nazwach wyzwalaczy od 1.8.4.
Obslugiwane w poleceniach globalnych skryptów użytkownika i tekstach potwirdzeń od Zabbix 2.2.0.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Stopka

1 Makra dla etykiet map obsługiwane są od 1.8.

2 Począwszy od Zabbix 2.0.3, makra HOST.* obslugiwane w parametrach klucza pozycji, będą działać jedynie dla typów pozycji, które posiadają interfejsy, np. nie zadziałają dla typów "Agent Zabbixa (aktywny)", "Obliczone" itd.

3 Zależenie od kontekstu, makro będzie rozwiązywane w inny sposób. W 2.0.1 lub wcześniejszych wersjach, w kontekście wykonania zdalnych poleceń, skryptów GUI, parametrów klucza pozycji, oraz pól interfejsu IP/DNS, tylko główny interfejs agenta będzie uznawany za źródło informacji. Od 2.0.2 i dla scenariuszy sieci www od 2.2.0 makro będzie używało głównego interfejsu agenta, jednakże, w przypadku jego nieobecności, użyty zostanie główny interfejs SNMP. Gdy SNMP również nie będzie określone, użyty zostanie główny interfejs JMX. Gdy JMX również nie będzie określone, użyty zostanie główny interfejs IPMI. Począwszy od 2.0.3 w kluczu pozycji parametry zostanie użyty interfejs wybrany dla pozycji.

4 W etykietach map tylko funkcje avg, last, max oraz min, obsługują jako drugi parametr sekundy.

5 Obsługiwane od 2.0.3.

6 Obsługiwane od Zabbix 2.2.0. Makra {HOST.*} oraz makra uzytkownika {$MACRO} są obsługiwane w polach Nazwa oraz Zmienne scenariuszy sieci www orazw polach Nazwa, URL, Dane oraz Wymagany ciąg znaków kroku scenariusza. {$MACRO} również jest obsługiwane w scenariuszu sieci www w polach Uwierzytelnianie (użytkownik i hasło), Agent i HTTP proxy oraz w krokach scenariuszy w polu Wymagane kody stanu.

7 Obsługiwane od Zabbix 2.2.0. W nazwach wykresów w tym makro obsługiwane są wyłącznie funkcje avg, last, max i min z drugim parametrem w sekundach. Makro {HOST.HOST<1-9>} może być użyte jako host wewnątrz makro. Na przykład:

 * {Cisco switch:ifAlias[{#SNMPINDEX}].last()}
    * {{HOST.HOST}:ifAlias[{#SNMPINDEX}].last()}

8 Tylko w stałych wyrażeń i parametrach funkcji wyzwalaczy.

9 Ponieważ są używane do budowania wyrażeń wyzwalaczy, proste makra nie mogą być używane wewnątrz siebie.

Dodatkowa obsługa makr użytkownika

Oprócz wymienionych miejsc, makra użytkownika począwszy od Zabbix 2.0 są obsługiwane w wielu innych miejscach:

 • Hosty
  • Interfejs IP/DNS
  • Port interfejsu
 • Pasywne proxy
  • Port interfejsu
 • Pozycje
  • Nazwa kontekstu SNMPv3
  • Nazwa ochrony SNMPv3
  • Hasło autoryzacji SNMPv3
  • Hasło prywatne SNMPv3
  • Hasło SNMPv1/v2
  • OID SNMP
  • Port SNMP
  • Nazwa użytkownika SSH
  • Klucz publiczny SSH
  • Klucz prywatny SSH
  • Hasło SSH
  • Nazwa użytkownika Telnet
  • Hasło Telnet
  • Formuły pozycji obliczanych
  • Pole "Dozwolone hosty" pozycji trappera (od Zabbix 2.2)
 • Wykrywanie
  * Nazwa kontekstu SNMPv3
      * Nazwa ochrony SNMPv3
      * Hasło autoryzacji SNMPv3
      * Hasło prywatne SNMPv3
      * Hasło SNMPv1/v2
      * OID SNMP

Makra używane przy wykrywaniu niskopoziomowym

Istnieje typ makra używany w funkcjach wykrywania niskopoziomowego - {#MACRO}. Makro to używane jest w regułach wykrywania niskopoziomowego i zwraca rzeczywiste wartości nazw plików systemowych, interfejsów sieciowych oraz OID SNMP.

Makra te mogą być użyte do tworzenia prototypów pozycji, wyzwalaczy i wykresów. Zatem, gdy zostanie wykryty rzeczywisty plik systemowy, interfejs sieciowy itd., makra te są zamieniane na wartości rzeczywiste i stają się podstawą do utworzenia rzeczywistych pozycji, wyzwalaczy i wykresów.

Makra te są również używane do tworzenia prototypów hostów i grup hostów przy wykrywaniu maszyn wirtualnych.

Makr wykrywania niskopoziomowego można używać:

 • dla prototypów pozycji w
  • nazwach
  • parametrach kluczy
  • OID SNMP
  • formułach pozycji obliczanych
  • skryptach SSH i Telnet
  • parametrach pozycji monitorowania baz danych
  • opisach (obsługiwane od 2.2.0)
 • dla prototypów wyzwalaczy w
  • nazwach
  • wyrażeniach (zarówno przy odwołaniach do prototypu klucza pozycji jak i jako niezależne stałe)
  • opisach (obsługiwane od 2.2.0)
 • dla prototypów wykresów w
  • nazwach
 • dla prototypów hostów (obsługiwane od 2.2.0) w
  • nazwach
  • widocznych nazwach
  • nazwach prototypów grup hostów
  • (zobacz pełną listę)

Niektóre makra wykrywania niskopoziomowego są "już dodane" razem z funkcją wykrywania niskopoziomowego w Zabbix - {#FSNAME}, {#FSTYPE}, {#IFNAME}, {#SNMPINDEX}, {#SNMPVALUE}. Jednakże, odwoływanie się do tych nazw podczas tworzenia własnych reguł wykrywania niskopoziomowego nie jest obowiązkowe. Zamiast tego można użyć innych makr wykrywania niskopoziomowego, odwołujących się do tych nazw.