This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

9 Aplikacje

Przegląd

Aplikacje są używane do grupowania pozycji w logiczne grupy.

Na przykład, aplikacja Serwer MySQL powinna posiadać wszystkie pozycje związane z serwerem MySQL: dostępność MySQL, przestrzeń dyskową, obciążenie procesora, transakcje na sekundę, liczba wolnych zapytań, itp.

Aplikacje używane są również do grupowania scenariuszy sieci www.

Jeżeli używamy aplikacji, to w Monitorowanie → Ostatnie dane zobaczymy pozycje i scenariusze sieci www pogrupowane pod ich aplikacjami.

Konfiguracja

Żeby zacząć pracę z aplikacjami, najpierw trzeba je utworzyć, a następnie podłączyć do nich pozycje lub scenariusze sieci www.

Żeby utworzyć aplikację, należy:

  • Przejść do: Konfiguracja → Hosty lub Szablony
  • Kliknąć na Aplikacje obok wybranego hosta lub szablonu
  • Kliknąć na Utwórz aplikację
  • Wprowadzić nazwę aplikacji i zapisać ją

Można również utworzyć aplikację bezpośrednio z formularza właściwości pozycji.

Pozycje łączone są do aplikacji w formularzu właściwości pozycji. Należy wybrać jedną lub więcej aplikacji, do której ma należeć pozycja.

Scenariusze sieci www łączone są do aplikacji w formularzu właściwości scenariusza sieci www. Należy wybrać aplikację, do której ma należeć scenariusz.