Zabbix Documentation 2.2

3.04.04.45.0 (current)| In development:5.2 (devel)| Unsupported:1.82.02.22.43.23.44.2Guidelines

User Tools

Site Tools


Sidebar

pl:manual:web_interface:frontend_sections:reports:availability

2 Raport dostępności

Przegląd

W Raporty → Raport dostępności można zobaczyć jakie były proporcje czasu w stanie problem/ok dla każdego wyzwalacza. Wyświetlany jest procent czasu dla każdego ze stanów.

Dzięki temu łatwo można określić, które elementy systemu mają problemy z dostępnością.

Lista rozwijalna w prawym górnym rogu pozwala wybrać tryb wyboru - czy wyświetlać wyzwalacze według hostów, czy też według szablonów. Następnie w filtrze można ograniczyć wybór do wymaganych opcji i okresu czasu.

Nazwa wyzwalacza jest linkiem do ostatnich zdarzeń dla danego wyzwalacza.

Kliknięcie na Wyświetl w kolumnie Wykres wyświetla wykres słupkowy dostępności, w którym każdy słupek reprezentuje kolejny tydzień z aktualnego roku.

Zielona część słupka odpowiada stanowi OK, czerwona odpowiada stanowi Problem.