This is the documentation page for an unsupported version of Zabbix.
Is this not what you were looking for? Switch to the current version or choose one from the drop-down menu.
Table of Contents

2 Raport dostępności

Przegląd

W Raporty → Raport dostępności można zobaczyć jakie były proporcje czasu w stanie problem/ok dla każdego wyzwalacza. Wyświetlany jest procent czasu dla każdego ze stanów.

Dzięki temu łatwo można określić, które elementy systemu mają problemy z dostępnością.

Lista rozwijalna w prawym górnym rogu pozwala wybrać tryb wyboru - czy wyświetlać wyzwalacze według hostów, czy też według szablonów. Następnie w filtrze można ograniczyć wybór do wymaganych opcji i okresu czasu.

Nazwa wyzwalacza jest linkiem do ostatnich zdarzeń dla danego wyzwalacza.

Kliknięcie na Wyświetl w kolumnie Wykres wyświetla wykres słupkowy dostępności, w którym każdy słupek reprezentuje kolejny tydzień z aktualnego roku.

Zielona część słupka odpowiada stanowi OK, czerwona odpowiada stanowi Problem.